Anderhalvemetersamenleving; thuis woon plus werken; tegelijk getraind blijven… Ie valt voordat Jaap plus zijn maten noch mee wegens alle richtlijnen inderdaad op te volgen zodat ie coronavirus snel uit onze samenleving verdwijnt. Vooral noch indien jij ene fervent wielrenner bent plus graag samen met anderen op padachtige gaat. Maar hoe blijf jij getraind? Ie programma Doortrappen, veiliger wielrijden totdat jij 100ste, lanceerde den #FietsFit Oefeningen.

Veilig wielrijden

Ter den rondschrijven van november 2019 informeerden wij overheen Doortrappen onder den waardigheidstitel “Noch afstappen maar doortrappen’. Veilig blijven wielrijden, dat is ie streven met dit programma van ie ministerie van IenW. Bewustwording is den eerste stap; realiseren dat iedereen, jij zowel, vader wordt plus dat ermee allerlei belemmeringen zullen kunnen performen. Jij spierstelsel wordt strammer bijvoorbeeld, ie zicht wordt minder of jij vindt ie lastig wegens ter den ochtendspits jij weg te vinden. Doortrappen is ene trant met acht stappen op weg zoals verandering ter rijrichting. Ie biedt (online) ene toolkit vol met interventies plus media. Ie programma richt zichzelf op zowel den professionals indien den ouderen zelf. Samen met provincies, gemeenten, maatschappelijke vrouwen plus lokale organisaties organiseren wij allerlei activiteiten voordat ouderen plus geven voorlichting overheen hoe jij dat zelf kunt tenuitvoerleggen. 

Den activiteiten ter den menigte gaan even noch onderbrak, maar gelukkig staan wij noch stilzwijgend. Gezondheidsbevorderend zijn plus getraind blijven, dat is ene van den voorwaarden wegens veilig te blijven wielrijden. Met den #FietsFit Oefeningen van Doortrappen lukt dit! Jij traint jouw coördinatie, spierkracht, lenigheid van nek plus schouder, reactievermogen plus uithoudingsvermogen.

Thuis tenuitvoerleggen

Jij kunt den FietsFit oefeningen allen thuis uitvoeren, op ie tijdstip dat jou ie lieve uitkomt. Voordat den koffie bijvoorbeeld, of na den lunch. Of bijvoorbeeld ter ene menigte, tijdens ene beweegles. Of voorafgaand aan ene fietstocht. FietsFit bestaat uit losse kaartspel met tien verschillende oefeningen. Wij onderscheiden oefeningen ter vijf categorieën: coördinatie, spierkracht, lenigheid, reactiesnelheid plus vorm.Den singeltje op den voorkant laat zien hoe jij den oefening kunt tenuitvoerleggen. Op den keerzijde wordt den oefeningen uitgelegd.

Waar vinden?

Den FietsFit Oefeningen staan op doortrappen.nl

Den lessenreeks voordat professionals vind jij ter ie sector voordat vrouwen&professionals, eenvoudig toegankelijk na registratie met jij mailadres plus wachtwoord.

Voeling

Juul van Rijn
Programmamanager Doortrappen
M: 06-31753737
Programma Doortrappen
w: doortrappen.nl
e: programmadoortrappen@gmail.com
@doortrappen