Maar waar moeten jij nou rekening mee liefhebben via ie betrekken van cliënten, naasten plusteken zorgprofessionals? Plusteken hoe zorg jij er nou voordat dat den gekozen innovation uiteindelijk zowel geborgd wordt plusteken dat jij ie kunt opschalen? Eentje indruk van ie interessante gesprek tussen Arno Prinsen plusteken deelnemers Middin, WilgaerdenLeekerweideGroep, Esdégé-Reigersdaal plusteken Amsta. 

Nieuwe technologie zorgt voordat eentje wijziging ter dagstructuur 

Arno Prinsen is gezondheidszorgpsycholoog. Hij werkte nu sinds zijn studietijd met mensen met eentje restrictie. Vooraf mits instructeur voordat mensen met LVB plusteken NAH. Straks ontwikkelde hij zichzelf totdat psycholoog plusteken bleef hij werkzaam ter den gehandicaptensector. ‘Indien jij cognitieve problemen hebt, is dagstructuur intact fundamenteel. Ie creëert eentje overzichtelijke wereld plusteken dat vinden onze hersenen komisch. Indien er geen dagstructuur afwezig is, zien wij via cliënten vaak eentje stressreactie. Denken aan vechten, vluchten of bevriezen. Idem vermag plaatsvinden mits wij “weloverwogen” afwijken van den dagstructuur van eentje cliënt. Bijvoorbeeld mits wij eentje nieuwe innovation voorstellen’.

Volgens Prinsen is dat dan zowel precies den reden waarom wij cliënten willen betrekken via den voorliefde voordat eentje technologie. ‘Jij moeten jij verbazen of den cliënt begrijpt dat den innovation zijn leven gaat verbeteren. Jij ziet vaak eentje vitaal verschil tussen cliënten. Ik stukje zij veelal ter ter verschillende persona’s.’

Den verschillende cliëntenpersona’s

 1. Den voorbijgangers

  Dit zijn den cliënten diegene zelf geen probleem geoefend plusteken dus zowel geen hulpvraag stellen. Zij zullen dus noch snel den toegevoegde waarde van technologie inzien.
 2. Den zoekers

  Dit zijn cliënten diegene geoefend dat hun hersenen verschillend werken dan normaal. Zij weten louter noch terdege watten dit betekent voordat hun leven, waardoor den hulpvraag vaag is of intact generaal blijft.
 3. Den klanten

  Onder dit persona vallen cliënten diegene weten plusteken geoefend dat hun hersenen verschillend werken. Zij hebben eentje duidelijke hulpvraag plusteken zijn zowel klaargemaakt wegens samen met zorgprofessionals plusteken naasten te loeren zoals mogelijke oplossingen.

Betrek zowel naasten plusteken zorgprofessionals

Dat ie noch louter maar wegens ie betrekken van cliënten gaat, beaamt Prinsen. ‘Zowel den naasten plusteken zorgprofessionals zelf willen betrokken wordt. Ie is intact fundamenteel wegens samen te loeren welk probleem jij met eentje determineren technologie wilt oplossen. Ie is intact uiteraard dat jij verschillen tegenkomt. ‘Stel, jij hebt eentje verstandelijk beperkte dochter diegene na lang wennen tenslotte eentje dagstructuur heeft diegene voordat haar werkt. Dan denken jij mits papa welnu twee keer na voordat jij akkoord gaat met eentje nieuwe verandering. Indien jij ter eentje gesprek dit twijfel van ouders hoort, begrijp jij zowel huis waar eventuele weerstand vandaan komt.’

Veel kopjes koffie 

‘Dat betekent ter den fundament dus veel informele gesprekken met den verschillende doelgroepen. Somwijlen moeten jij ie idee onvervalst ter masseren plusteken toestaan ie even voordat iedereen met den reukorgaan dezelfde wending op wijst. Voer dit soort gesprekken vooral op eentje spontane wijze. Loop even binnenshuis. Laat spontaan jij gezicht zien. Of ga op eentje rustige plek met jawel ter gesprek.’

Wie leert den cliënt omgaan met den nieuwe technologie? 

Technologie is vaak best welnu standaard ontwikkeld. Den organisaties diegene zij maken hebben vaak geen compleet beeld van den doelgroep. Daardoor vermag ie zijn dat den technologie (nog) noch voldoende aansluit op (den wil van) cliënten. Prinsen: ‘Plusteken mits jij dan noch oppast heb jij iets prachtigs dat uiteindelijk sterft ter schoonheid.’ Na ie betrekken van cliënten, naasten plusteken zorgprofessionals via den soelaas, is ie daarom van gewichtigheid wegens te doorspreken wie verantwoordelijk is voordat ie leren omgaan met den nieuwe technologie plusteken watten ervoor nodig is wegens cliënten dit te leren.

Start met eentje kleine, overzichtelijke menigte cliënten plusteken koppel elke cliënt voordat eentje determineren tijdsperiode aan eentje medewerker. Want den waarschijnlijkheid op welslagen is groter mits ie leren omgaan met den technologie steeds op dezelfde wijze wordt aangereikt. Start met cliënten plusteken medewerkers diegene vallen binnenshuis den persona ‘klant’, wegens zo den waarschijnlijkheid op welslagen te vergroten.

Uiteindelijk kun jij van daaruit den technologie zowel via ‘zoekers’ plusteken ‘voorbijgangers’ voorstellen. Ie is dan welnu fundamenteel dat zorgprofessionals plusteken naasten dan vatten dat den inzet van technologie hun rol verandert plusteken dat zij dit zowel graag willen. Zo werkgelegenheid jij bijvoorbeeld samen aan den inherent regie van den cliënt. Jij gaat dan eentje traject aan met den cliënt wegens hem impliciet aan te leren hoe hij wegens vermag gaan met den nieuwe technologie.


Ie is fundamenteel dat zorgprofessionals plusteken naasten vatten dat den inzet van technologie hun rol verandert.

Arno Prinsen: ‘Vroeger vertelde eentje medewerker bijvoorbeeld via entree welke dag ie is plusteken watten den client dit dag gaat uitrichten, nu zoeken zij zijn mobiel plusteken openen eentje app wegens te zien watten er diegene dag gaat plaatsvinden.’

Impliciet leren

‘Maar impliciet leren is ingewikkeld’, zo vertelt Prinsen. ‘Impliciet leren is eentje trant diegene voordat alle doelgroepen (EMB, LVB plusteken NAH) tweedehands vermag wordt. Ermee zorg jij ervoor dat iemand diegene geen inzicht heeft ter ie probleem of iets zelfs helemaal noch mits probleem ervaart, weliswaar iets aanleert. Den trant is gebaseerd op repeteren van handelingen op dezelfde wijze, ter dezelfde omtrek. Dat betekent bijvoorbeeld dat iedere medewerker ter dezelfde setting, idem moeten uitrichten met den cliënt. Enig dan vermag eentje handeling inslijten.’

Impliciet leren kost daarom veel tijdstip. Voordat welslagen moeten jij ie hele systeem betrekken. Indien één persoon afwijkt, verloopt ie leren noch terdege. Of mits er iets verandert ter den situatie (bijvoorbeeld eentje nieuwe medewerker diegene via ie leerproces wordt betrokken), moeten jij helemaal weer par. Plusteken daarom gaat zowel weleens onjuist. Impliciet leren is daardoor regelmatig eentje oorzaak waar eentje implementatie op stuk loopt. Zorgverleners onderwaarderen nog welnu ooit ie gewichtigheid van impliciet leren.

Trainingshuis voordat mensen met NAH 

Aanvullend op ie vertelsel van Prinsen vertelt Joost ter Velde (Siza) overheen ie trainingshuis dat hij via Siza heeft opgezet voordat mensen met niet-aangeboren hersenletsel. ‘Steeds meer cliënten hebben leervragen. Dat is eentje maatschappelijke verandering waar wij ter zijn gesprongen. Met ie trainingshuis trachten wij den zelfredzaamheid plusteken praktische vaardigheden van cliënten te vergroten. Op dit uur uitrichten wij dat via 11 cliënten, waarbij wij zowel via wetenschappelijk research loeren zoals den pandbrieven van den trainingen.’

Noch elke cliënt komt verder ter aanmerking voordat ie trainingshuis. Den criteria zijn:

 1. Den cliënt vermag hulpvragen verwoorden.
 2. Den cliënt is intrinsiek gemotiveerd.
 3. Den cliënt is leerbaar plusteken trainbaar.
 4. Den cliënt stemt toe wegens na eczeem van ie trainingstraject ie trainingshuis te verlaten (na max. 1-1,5 klas).

‘Wegens zo terdege mogelijk aan te sluiten via den cliënt, focussen wij onzerzijds op 3 methodieken. Ie vlekkeloos leren (eentje vorm van impliciet leren, tussenkomst speciaal voordat ‘voorbijgangers’), den inherent sterkte vergaderingen (tussenkomst speciaal voordat ‘zoekers’) én oplossingsgericht werken (tussenkomst speciaal voordat ‘klanten’). Vanaf cliënt loeren wij met ie team welke trant van leren wij gaan gewoontes. Ie is echter maatwerk. Ter den één werkt dit, via den ander werkt dat. Ie komt dus zowel vaak voordat dat wij eentje combinatie van den 3 methodieken verwedden.’

Observatieperiode 

Wegens den waarschijnlijkheid op welslagen te vergroten, start den tijdsperiode ter ie trainingshuis via Siza steevast met 2 totdat 3 weken observatie. ‘Erin loeren wij of iemand zowaar leerbaar is. Wij observeren daarbij aan den hand van 9 thema’s.’ Na den observaties gaan wij onderbrak met ie vaststellen van doelen. Den hoofdbehandelaar werkt ie vervolgens samen uit met ie netwerk van den cliënt én den cliënt zelf.Den 9 observatie-thema’s


 1. Generaal dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 2. Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
 3. Sociale contacten
 4. Vaardigheden ter openbare ruimten
 5. Boekhouding (strafbaar, budgetteren)
 6. Zwerven (hoe veilig ben jij ter ie verkeer)
 7. Daginvulling (recreatie plusteken balans)
 8. Plannen/tijdstip (goede dagstructuur, vaak den start)
 9. Kennisoverdracht (Telefoneren, hoe gaan mensen wegens met ie nieuwsbericht)

Vaststellen doelen 

Ie vaststellen van doelen klinkt intact makkelijk. ‘Maar via ie leren van cliënten met NAH moeten jij onvervalst terdege loeren. Indien iemand bijvoorbeeld wil leren kokerij, moeten jij noch louter loeren of iemand zelfstandig winkelen vermag uitrichten. Jij moeten zowel loeren of den cliënt zijn inherent financiën vermag beheren, of hij ter staat is zelfstandig te zwerven én of iemand zijn inherent recept vermag beschouwen plusteken daarvoor eentje boodschappenlijstje vermag maken. Stap mits wij op nu diegene vragen oplossing hebben, gaan wij werken aan doelen. Dat werken wij volgordelijk uit ter eentje training met helder stappenplan. Plusteken ie hele team werkt hier vervolgens met den cliënt planmatig aan. Na den observaties gaan wij onderbrak met ie vaststellen van doelen. Den hoofdbehandelaar plusteken regiebegeleider werken ie vervolgens uit samen met netwerk plusteken participant.’