Ie heeft even geduurd, maar na den langste formatie uiteindelijk hebben wij nu ene verfrissend regering. Hóe verfrissend ie is, zullen te den praktijk willen blijken. Ie regering bestaat uit dezelfde partijen, maar herbergt veel nieuwe gezichten. Tussenin vinden wij zowel ene tal zeer vertrouwde gezichten. Opvallend is bijvoorbeeld den overstap van Hugo den Jonge, van minister van VWS zoals minister voordat Volkshuisvesting plus Ruimtelijke ordening. Jij zullen kunnen zeggen dat Hugo na den zorgcrisis zijn uittanden nu toestemmen zetwerk te ene andere volwassene keerpunt: den wooncrisis.