In coronatijd krijgen veel zorgverleners te maken met ernstig zieke patiënten die, in sommige gevallen, komen te overlijden. Hoe verleen je palliatieve zorg aan de cliënt en zijn naasten? Een laagdrempelige manier om je hierin te verdiepen is de serie korte basisscholingen over corona en palliatieve zorg van het LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg. De basisscholingen zijn ontwikkeld om zorgprofessionals in korte tijd vertrouwd te maken met palliatieve zorg.

7 scholingen over palliatieve zorg en corona

Deze online scholingen duren ongeveer 12 minuten. Er zijn 7 lessen over verschillende onderwerpen. Voor elke les is een PowerPointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar. Ook vind je per les een video die je extra uitleg en verdieping geeft. Bekijk ze hier:

  1. Dyspnoe en hoesten | Powerpoint | Les op YouTube
  2. Angst | Powerpoint | Les op YouTube
  3. Misselijkheid en braken | Powerpoint | Les op YouTube
  4. Markeren en stervensfase | Powerpoint | Les op YouTube
  5. Palliatieve sedatie | Powerpoint | Les op YouTube
  6. Delier | Powerpoint | Les op YouTube
  7. Naasten | Powerpoint | Les op YouTube

De serie is ontwikkeld voor verpleegkundigen, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en zorgverleners in opleiding, maar ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, de thuiszorg of het hospice.

Zakkaartje ‘Palliatieve zorg in coronatijd’


Palliatieve zorg is gericht op waardig sterven door voornamelijk het voorkomen en verlichten van lijden. Wil je in deze tijd palliatieve zorg verlenen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Download dan het zakkaartje ‘Palliatieve zorg in coronatijd’ van het project O2PZ (Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg).


Download het zakkaartje om te printen