Barbara Goezinne start op 1 maart 2022 indien directeur-kwartiermaker voordat den directie COVID-Zorg tijdens ie ministerie van VWS. Zij gaat aan den slag wegens dit programmadirectie vorm te geven. Zij verstrekken daarbij leiding aan den covid-werkzaamheden voordat den zorg plusteken kijkt zorgbreed zoals (den gevolgen van) covid-19.

Den programmadirectie start den covid-onderwerpen diegene nu zijn belegd tijdens den directies Curatieve Zorg plusteken Geneesmiddelen plusteken Medische Technologie. Den insteek is dat bepalend covid-onderwerpen vanuit DGLZ plusteken andere porties van VWS stapsgewijs wordt toegevoegd. Goezinne wordt voorts waarnemend DG voordat covid-zorg plusteken rapporteert meteen aan den bewindspersonen plusteken is zowel ie directe aanspreekpunt voordat veldpartijen.

Algemene Rekenkamer

Zij werkt nou indien directeur Geldelijk Economische Zaken tijdens ie ministerie van OCW. Zij neemt ginder stukje aan den Bestuursraad tijdens plusteken adviseert meteen aan staatsbeleid plusteken ambtelijke top van ie ministerie. Voorheen wasgoed zij onderzoeksdirecteur tijdens den Algemene Rekenkamer, onder andere voordat ie domein van VWS. Goezinne studeerde Bestuurskunde aan den Erasmus Universiteit plusteken Onderwijskunde aan den Rijksuniversiteit Leiden.