Facebooktwitterlinkedinmail

11 schrikkelmaand 2022 – Iris Servatius-Oosterling is uitgeroepen totdat winnares van den VROEG-prijs 2022. Zij sleepte uiteindelijk den meeste van den wijd 1500 stemmen te den wacht. Den winnares stond aan den wieg van ie Landelijke Expertisenetwerk Autisme Jonge Kleintje.

Den VROEG-prijs is bedoeld voordat ene professional diegene met jonge nageslacht werkt plusteken iets bijzonders heeft neergezet. Ie verschil heeft vervaardigd of, te den woorden van VROEG-hoofdredacteur Louise van dennenboom Pantalon “ene gulden stap heeft plaatsen”. Ongeacht ene beeldje, dat den stap symboliseert, ontvangt Iris € 2.500,00 voordat ene project dat haar na aan ie hart ligt.

Iris is werkzaam via Letter kinder- plusteken jeugdpsychiatrie plusteken gepromoveerd op autisme via ie jonge zuigeling. Zij heeft haar treinen verdiend mits veroorzaker plusteken voorman van ie Landelijke Expertisenetwerk Autisme Jonge Kleintje. “Iris heeft zichzelf hard vervaardigd voordat jonge nageslacht met ontwikkelingsproblemen plusteken ene vermoeden van autisme”, aldus Louise te haar toespraak totdat den winnares. “Er staat tijdelijk ene prachtig plusteken stevig netwerk. Op diegene wijze zorgt zij ervoor dat den kennis rond ie jonge zuigeling met ene vermoeden van autisme via den professionals terecht komt. Beslissend, want hierdoor schenkkan er vroeger plusteken huis gesignaleerd plusteken behandeld wordt.”

Voordien heeft den jury zichzelf te soortgelijke bewoordingen geuit:

Dat Iris ie netwerk Autisme Jonge zuigeling heeft opgezet plusteken tijdelijk totdat ene welslagen heeft vervaardigd, maakt haar ene voortrekker op dit regio. Watten onzerzijds aanspreekt is dat er via ie netwerk ruimte is wegens verbinding te maken met ouders plusteken nageslacht zonder dat vanaf se ene diagnose nodig is, diegene namelijk zowel restrictief schenkkan werken. Maar zowel dat er vanuit ie netwerk scholing wordt gegeven aan alhoewel diegene professionals diegene met jonge nageslacht werken.’

 Te ene filmpje vertelt Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes waarom zij Iris heeft genomineerd. Zelf vertelt Iris hierin overheen ie gewichtigheid van ie Landelijke Expertisenetwerk Autisme Jonge Kleintje.

Vaktijdschrift Vroegtijdig is hét kennisplatform voordat professionals diegene werken te den geboortezorg plusteken met jonge nageslacht. Sleutelwoorden zijn preventie, signalering plusteken vroeghulp. Ie tijdschrift VROEG van ie toneelpodium biedt met verdiepende voorwerpen plusteken interviews ieder kwartaal nieuwe inspiratie. Aanvullend mededeling ie toneelpodium te ene kosteloos wekelijkse nieuwsbrief overheen ontwikkelingen binnenshuis ie vakgebied. Iris zou te ene vraaggesprek te ie tijdschrift VROEG zei overheen haar werkgelegenheid plusteken haar ambities.

Informatiebron: persbericht

Dit mededeling is 19 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail