Facebooktwitterlinkedinmail

25 sprokkelmaand 2022 –  Wegens den veel te lange wachttijden ter den ggz te bekorten is ene maatschappelijke omslag nodig. Dat schrijven belangenorganisaties, huisartsen, cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars plusteken gemeenten ter ene schrijven aan minister Helder. Zij pleiten voordat ene omslag zoals ene andere ronde met psychische kwetsbaarheden plusteken zoals ie uitbouwen van mentale veerkracht.

Hoewel tussentijds den tweede van den cliënten hierbinnen den standaard van één maand terecht vermag voordat ene intakegesprek, komen te veel mensen met psychische klachten nog steeds vaak voorgerecht op ene wachtlijst: start dit schooljaar stonden 40.000 mensen daarheen nu langer dan 14 weken op. Met ene gezamenlijke Ontwikkelagenda werken den via den ggz betrokken vrouwen zelf aan dit hardnekkige probleem. Hun inzet is mensen met psychische emoties zo wasgoed plusteken snel mogelijk te promoten plusteken te zorgen dat zij op den juiste plek ter den ggz terecht kunnen.

Maar dat helpt noch toereikend, waarschuwen zij den minister ter hun schrijven: “Wachttijden zijn noch eenzaam ene probleem van den ggz”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. “Den problemen van mensen voortkomen vaak sluit via stulp. Daarom is ie vitaal wegens diegene problemen zowel dáár op te lossen, ter samenwerkingsverband met ie sociaal domein plusteken den gemeenten. Want ie beetgrijpen van den sociale problemen plusteken ie versterken van den sociale voet ter wijken voorkomen onnodige instroom.”

Stoppen
Zowel wijzen den ggz-ketenpartners den minister op maatschappelijke risico’s diegene den mogelijkheid op mentale problemen sterk vergroten, zoals den afnemende sociale cohesie, den prestatiedruk, ie taboe op mentale gezondheid plusteken den vlugheid plusteken complexiteit van ie leven, veelal veroorzaakt doorheen den digitalisering. “Steeds meer mensen hebben moeite wegens aan den verwachtingen te voldoet”, zegt Marjan ter Avest, directeur van cliëntenorganisatie MIND. “Wij willen daarom zorgen voordat ene samenleving diegene minder druk op onzerzijds indien persoon uitoefent plusteken diegene cohesie bevordert.”

Van den minister vragen den partijen ter den ggz wegens breedgeschouderd regelgeving te uitbouwen dat den mentale gezondheid versterkt. “Wij willen organiseren dat wij indien samenleving op alle mogelijke wegen zorgdragen voordat mentale weerbaarheid”, zegt Veronique Esman-Peeters, directeur van brancheorganisatie de Nederlandse ggz. “Dat voorkomt dat mensen psychische problemen uitbouwen. Liefst zo vroegtijdig mogelijk, nu via jongeren plusteken adolescenten. Mentale gezondheid is ene algemene dagelijkse levensbehoefte.”

Marjolijn Vreeswijk, bestuurslid van MEERGGZ, voegt hieraan toe: “ Wij willen toewerken zoals ene zo wasgoed mogelijke inzet van den schaarse behandelcapaciteit. Voort onze behandelingen zo doelmatig mogelijk uit te voeren én voldoende vangnet ter den sociale omtrek te organiseren, vermag den uitstroom uit den ggz wordt versneld.”

Regio
Den liefste kansen wegens onderliggende problemen met jawel aan te pakken ligt plaatselijk plusteken ter den regio: ter den leefwereld, rondom plusteken mét den mensen wegens  wie ie gaat. Ongeacht zorgverleners ter den ggz zelf willen zowel woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeenten, scholen, werkgevers, sociaal werkgelegenheid plusteken cliënten- plusteken naastenorganisaties wordt betrokken. Met nu diegene vrouwen willen decentraal afspraken wordt vervaardigd wegens redenen van psychische problemen waar mogelijk weg te nemen, plusteken wegens te zorgen voordat voldoende aanbod van ggz wegens aan den regionale behoeften te kunnen voldoet.
Zorgverzekeraars plusteken gemeenten gaan via regionale samenwerkingsagenda’s samen afspraken maken overheen onder meer structurele financiering van zorg plusteken sponsoring.

Specialistische ggz
Zelf hebben den via ggz betrokken vrouwen wegens den wachttijd ter den specialistische ggz te bekorten nu ene verfrissend escalatiesysteem geïntroduceerd. Dat krijgt vanaf 1 mei landelijke dekking. Wanneer iemand met ene specialistische ggz-zorgvraag tussen waterkant plusteken schip dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, loeren den behandelaars voorgerecht of elders ter den regio positie is. Zo nee, dan loeren zij zowel buitenshuis den regio. Mits zowel dat noch lukt, komt ie op ie reclamebord te ligt van hun chauffeurs. Komen zowel diegene er noch uit, dan moeten minister Helder ene gevolgtrekking nemen hoe ene concrete situatie moeten wordt opgelost.

Daarnaast werken den vrouwen ter alle regio’s samen aan den werkmethode van lokale problemen met wachtlijsten. Dit regionale gesprekken tussen huisartsen, ggz-aanbieders, patiënten plusteken zorgverzekeraars zijn vitaal wegens den co te verbeteren.

Informatiebron: denederlandseggz.nl

Dit tijding is 49 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail