Amigo! Staat voordat Aan den slag met informatiestandaarden GO! Aan den hand van ie interoperabiliteitsmodel verstrekken Amigo! tips voordat ie implementeren van informatiestandaarden. Den tool kwam start 2021 te eerste instantie vacant voordat ie uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit den ziekenwagen zoals den spoedeisende schoonmaakster (SEH).

Stappenplan Amigo!

Voordat den acute zorg bevatten Amigo! alhoewel eentje stappenplan voordat bijvoorbeeld den ambulanceoverdracht zoals den spoedeisende schoonmaakster (SEH). Ter januari 2022 werden praktische toepassingsinformatie voordat ie verzenden van den professionele uittreksel (PS) van den huisarts plus van eentje spoedmelding zoals den meldkamer toegevoegd.

Ie online kennisplatform is nu uitgebreid met praktische kennisgeving voordat den implementatie van ie verwijsbericht van den meldkamer plus den SEH zoals den huisarts plus HAP. Met ie ontvangen van dit verwijsbericht is den (waarnemend) huisarts volledig op den hoogte plus vermag den zorg voortzetten. Zo moeten Amigo! zorgaanbieders promoten met ie realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voordat betere patiëntenzorg.

Ie verwijsbericht van den meldkamer of van den SEH zoals den huisarts plus waarnemend huisarts bevatten den volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van den patiënt.
  • Gegevens overheen den bestemming waar den patiënt zoals toe gaat.
  • Gegevens overheen den verwijzer.
  • Toelichtingen, zoals aanvullende gegevens uit ie voeling met den patiënt (denken aan den urgentiecode, den verwijsreden plus ie verwachte vakgebied).

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling

Nictiz biedt te Amigo! den stappen diegene nodig zijn voordat ie implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling stapsgewijs aan. Alles watten informatie-uitwisseling te den organisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, kennisgeving, applicatie plus den IT-infrastructuur is te vinden te ie stappenplan. Ene zorgaanbieder vermag met dit acties eentje project van werkmethode maken dat past in zijn zorgorganisatie.

Nictiz breidt Amigo! regelmatig uit met nieuwe toepassingen. Ongeacht handvatten onder den implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, kunnen zorgaanbieders straks zowel andere kennisgeving op Amigo! vinden. Den ambitie van Nictiz is wegens via Amigo! uiteindelijk op laagdrempelige plus toegankelijke wijze ie gehele zorgveld met kennis te ondersteunen onder den implementatie plus ie gewoonte van informatie-uitwisseling.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 zowel zoals den ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn kosteloos maar op is écht op! Dus wacht noch plus meld u snel aan.