Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg zoals heup-, knie- plus staaroperaties. Hierdoor is ie veel uitgestelde operaties noch voorts toegenomen. Dit staat ter den maandelijkse Monitor Toegankelijkheid van den Zorg van den Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Omdat er nog steeds veel besmettingen zijn, blijft ie ziekteverzuim plus ermee den druk op den zorg schel. Noch dolletjes ter den ziekenhuizen maar zowel onder den huisartsen plus ter den wijkverpleging. Dat meldt den Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Uit Zorgbeeld blijkt dat tijdelijk 87 procent van den ziekenhuizen den kritieke planbare zorg (zoals kankeroperaties) weer binnenshuis den vaandel van 6 weken vermag leveren. Vorige maand wasgoed dit nog 76 procent. Waar dat noch lukt kunnen patiënten elders welnu binnenshuis den normtijd wordt geholpen. Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg, waarvan 25 procent weer met den volledige kracht. Vorige maand wasgoed dit nog 10 procent.

Zelfstandige zorgklinieken

Zelfstandige klinieken behandelden ter januari ruwweg evenveel mensen indien ter januari vorig schooljaar, waarna wasgoed hun produktie 20 procent hoger dan ter den jaren daarvoor. Ter sommige regio’s is tijdelijk voorzichtig gestart met ie leveren van uitgestelde zorg. Meer samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties wegens den kracht optimaal te toepassen is hierbij cruciaal. Wegens te voorkomen dat ie opschalen of leveren van planbare zorg totdat problemen leidt ter den vervolgzorg is goede, ketenbrede regionale co relevant. Den NZa ziet hierbij zowel ene rol weggelegd voordat ie ROAZ.

Ie veel opzoeken aan den polikliniek is vergelijkbaar met 2019, dit zorg lijkt dus grotendeels wegens te gaan. Ie veel operaties is nog steeds lager dan normaal. Met name den IC-afhankelijke reguliere zorg wordt nog uitgesteld.

Ggz

Er is meer vraag zoals ggz dan voordat den uitbraak van den coronapandemie, met name onder jongeren. Den wachttijden zijn stabiel maar nog hoger dan den vaandel. Voort dit lange wachttijden plus den stijgende zorgvraag is ie zowel wegloper onder den huisarts (poh-ggz). 

Verpleeghuizen

Den bezettingsgraad ter den verpleeghuizen is weer iets gestegen. Er is echter nog steeds ene schel percentage ziekteverzuim onder ie personeel plus ene personeelstekort.

Voort: Nationale Zorggids