Eentje beslissend punt ter den toepassing van ie Digitale Meekijkconsult is den financiële afwikkeling. Ie raadpleging draagt onder aan vervanging ter den zorg plusteken moeten vanuit den eerste linie gedeclareerd wordt. Den financiële afwikkeling van ie Meekijkconsult wasgoed voorheen ingewikkeld, aldaar er verschillende organisaties aan meespelen: den zorggroep met aangesloten huisartsen, den medisch specialist ter ie ziekenhuis plusteken den zorgverzekeraar zijn stakeholders ter dit veranderingsproces. Wegens erin vooruitgang te brengen, werkte ZorgDomein ene verrassend systeem uit van declaratie plusteken verrekening. Ie systeem bestond hoewel langer onder ie Teleconsult plusteken is nu uitgebreid met den sponsoring voordat ie Meekijkconsult. ZorgDomein werkt hierin samen met Promeetec, dat specialistisch is ter zorgadministraties plusteken -declaraties.

Bart: “Centraal ter den nieuwe afspraken rondom Meekijkconsulten staan den zorggroepen, diegene den belangen van den aangesloten huisartsen behartigen plusteken afspraken maken met zorgverzekeraars plusteken regionale ziekenhuizen.” Den zorggroep is dus den partij diegene den dienstverlening afneemt van ZorgDomein plusteken Promeetec plusteken indien penningmeester functioneert. Den ontvangen geldt vanuit den zorgverzekeraars willen namelijk verdeeld wordt onder den huisarts plusteken ie ziekenhuis dat den medisch specialist heeft geleverd. Bart: “Op ie uur dat ene huisarts uit zo’n zorggroep ene Digitaal Meekijkconsult aanvraagt, treedt ie declaratie- plusteken verrekenproces ter werking. Onderbrak den koppeling met ZorgDomein ontvangt Promeetec gegevens van den verzoekschrift. Dit gegevens vormen den voet van den declaratie, diegene namens den zorggroep gedeclareerd wordt onder den zorgverzekeraar. Diegene betaalt den vergoeding uit aan den zorggroep, plusteken op voet van den verrekening betaalt den zorggroep uit aan ie ziekenhuis plusteken huisarts. Op diegene wijze krijgt iedereen watten vooraf is afgesproken.”

Ie nieuwe declaratie- plusteken verrekensysteem wordt tijdelijk uitgerold ter ene Zuid-Hollandse regio. Ziekenhuizen plusteken huisartsenorganisaties zijn hier met vereende krachten gestart met den verwerking van gegevens diegene ie declaratie- plusteken verrekenproces ondersteunen. Ter ZorgDomein plusteken Promeetec hebben zij den vrouwen gevonden diegene dit veranderingsproces loodsen met ene zo verachtelijk mogelijk administratieve last voordat alle betrokken organisaties.