Het onderzoek naar het algoritme, dat twee jaar duurde, werd uitgevoerd door de Acute interne geneeskunde onder leiding van professor Prabath Nanayakkara. Het ontwikkelde algoritme, een wiskundige formule, werd tijdens het onderzoek gebruikt om ingevoerde data te analyseren. De hoop was dat zo bepaald kon worden welke patiënten een laag of juist hoog risico hebben op een infectie. De resultaten van het onderzoek, en dus de werking van het voorspellend algoritme, waren veelbelovend. Inmiddels is het onderzoek gepubliceerd in BMJ Open. Het gebruik van voorspellende en diagnostische algoritmen is een ontwikkeling die steeds vaker toegepast wordt, zoals bij het voorspellen van het risico op longkanker of de kans op een opname of overlijden door COVID-19.

Algoritme analyseert en voorspelt

De data die als basis voor het nieuwe voorspellend algoritme dient, bestaat voornamelijk uit routinematig verzamelde zorggegevens in het elektronisch patiëntendossier. Daarbij werd met name veel waarde gehecht aan factoren als lichaamstemperatuur, bloeddruk, hartslag en de hoogte van bepaalde ontstekingswaarden. Het gebruik van het algoritme, in combinatie met de waarnemingen van de arts, zorgt ervoor dat de arts beter in staat gesteld wordt te beoordelen of een bloedkweek nodig is om te bepalen wat de patiënt mankeert.

Wanneer een arts een bloedkweek aanvraagt via de computer, krijgt hij direct te zien hoe groot de kans is op een positieve uitslag bij de betreffende patiënt. Bij patiënten met een kleine kans op een bacteriële besmetting is een bloedkweek dus niet nodig. De verwachting is dat het aantal onnodige bloedkweken hierdoor met 30 tot 70 procent verminderd kunnen worden.

Aanpassing voor landelijk gebruik

Voor het algoritme is gebruik gemaakt van data van patiënten zoals die specifiek in het Amsterdam UMC, locatie VUmc opgeslagen wordt. Inmiddels is het algoritme zo aangepast dat alleen gebruik gemaakt wordt van waarden die voor vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen gemeten en opgeslagen worden. Dit betekent dat het voorspellend algoritme nu ook gebruikt kan worden op de andere locatie van het Amsterdam UMC – het AMC – en bijna alle ziekenhuizen in Nederland.

Op dit moment draait het nieuwe algoritme automatisch op de achtergrond in het ziekenhuissysteem van de beide locaties van het Amsterdam UMC, als onderdeel van een studie. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Echter, de waarde van de voorspellingen kan pas definitief vastgesteld worden nadat enkele duizenden voorspellingen uitgevoerd zijn. Later dit jaar hoopt de onderzoeksgroep dan te kunnen starten met een klinische trial om het gebruik van het algoritme in de praktijk te testen.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.