Den afwegingskaders geven inzicht te mogelijke stappen plus keuzes diegene kunnen wordt vervaardigd erbij 3 verschillende fases waar jou tijdens eentje pandemie mee te maken krijgt: normaal, kritiek, keerpunt:  

  • Te ontwikkelingsstadium 1 is den situatie normaal plus beheersbaar. Beslissingen wordt plaatselijk genomen. Jouw werkt zoveel mogelijk volgens den te normale situaties geldende richtlijnen plus protocollen.  
  • Te ontwikkelingsstadium 2 is den situatie kritiek. Den beslissingen wordt noch meer plaatselijk genomen, maar regionaal. Te dit ontwikkelingsstadium werkgelegenheid jou alhoewel met aangepaste afspraken overheen werken volgens protocollen plus richtlijnen.  
  • Te ontwikkelingsstadium 3 (of ‘code zwart’) is ie keerpunt, eentje noodsituatie. Den overgang van ontwikkelingsstadium 2 zoals ontwikkelingsstadium 3 wordt op plattelands niveau uitgeroepen voort ie ministerie van VWS. Jouw wordt hierover geïnformeerd voort jou werkgever. Te dit ontwikkelingsstadium kun jou geen zorg meer verlenen volgens den geldende normen met betrekking totdat kwaliteit plus veiligheid.

Voorbereid op nieuwe varianten

V&Veiligheidsraad-voorzitter Bianca Buurman: ‘Onzerzijds land krijgt te maken met nieuwe varianten van ie coronavirus, diegene besmettelijker zijn dan ie klassieke virus. Wij hopen natuurlijk dat den situatie beheersbaar blijft. Tegelijkertijd willen wij er rekening mee vasthouden dat eentje eventuele derde vloedgolf zwaarder schenkkan wordt. Ie is doorslaggevend dat wij onzerzijds hier intact inderdaad op voorbereiden.’ 

6 afwegingskaders

V&Veiligheidsraad heeft 6 afwegingskaders vervaardigd voordat:

  • ie verpleegtehuis
  • den wijkverpleging
  • ​den verstandelijk gehandicaptenzorg
  • ie ziekenhuis
  • den ambulante ggz
  • den acute klinische ggz

Den afwegingskaders zijn bedoeld mits redmiddel wegens jou te ondersteunen erbij ie maken van keuzes plus jou voordat te voltooien op eentje eventuele crisisfase. Den afwegingskaders van V&Veiligheidsraad horen erbij den sectorplannen van den samenwerkende brancheorganisaties plus beroepsverenigingen. Download den afwegingskaders op den webstek van V&Veiligheidsraad.