De afwegingskaders geven inzicht in mogelijke stappen en keuzes die kunnen worden gemaakt bij 3 verschillende fases waar je tijdens een pandemie mee te maken krijgt: normaal, kritiek, crisis:  

  • In fase 1 is de situatie normaal en beheersbaar. Beslissingen worden lokaal genomen. Je werkt zoveel mogelijk volgens de in normale situaties geldende richtlijnen en protocollen.  
  • In fase 2 is de situatie kritiek. De beslissingen worden niet meer lokaal genomen, maar regionaal. In deze fase werk je al met aangepaste afspraken over werken volgens protocollen en richtlijnen.  
  • In fase 3 (of ‘code zwart’) is het crisis, een noodsituatie. De overgang van fase 2 naar fase 3 wordt op landelijk niveau uitgeroepen door het ministerie van VWS. Je wordt hierover geïnformeerd door je werkgever. In deze fase kun je geen zorg meer verlenen volgens de geldende normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid.

Voorbereid op nieuwe varianten

V&VN-voorzitter Bianca Buurman: ‘Ons land krijgt te maken met nieuwe varianten van het coronavirus, die besmettelijker zijn dan het klassieke virus. We hopen natuurlijk dat de situatie beheersbaar blijft. Tegelijkertijd moeten we er rekening mee houden dat een eventuele derde golf zwaarder kan worden. Het is belangrijk dat wij ons hier heel goed op voorbereiden.’ 

6 afwegingskaders

V&VN heeft 6 afwegingskaders gemaakt voor:

  • het verpleeghuis
  • de wijkverpleging
  • ​de verstandelijk gehandicaptenzorg
  • het ziekenhuis
  • de ambulante ggz
  • de acute klinische ggz

De afwegingskaders zijn bedoeld als hulpmiddel om je te ondersteunen bij het maken van keuzes en je voor te bereiden op een eventuele crisisfase. De afwegingskaders van V&VN horen bij de sectorplannen van de samenwerkende brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Download de afwegingskaders op de website van V&VN.