Lees den reactie op den Dialoognota


Perspectief van ouderen

Den Raad heeft geconstateerd dat den discussie vooral gaat overheen den (bestaande) beleidssystemen plus bijbehorende financiële kaders plus royaal minder overheen den behoeften plus willen van den ouderen, hun naasten plus den professionals diegene voordat hun zorgen.

Inherent regie

Den Raad adviseert wegens ouderen den inherent regie te geven overheen den inrichting van hun leven. Dit betekent dat ouderen op macroniveau eentje gelijkwaardige positie krijgen ter den haalbaarheid van ie zorgsysteem plus op democratische methode kunnen participeren. Uiteraard beperkt ie streven zoals inherent regie zichzelf noch totdat den zorg maar omvatten alle terreinen van ie leven. Voorts dient den individuele oudere met zijn naasten zowel op microniveau den regie te kunnen voeren overheen den zorg- plus dienstverlening.

Samenhang zorgstelsel

Ter ie verlengde hiervan vraagt den Raad wegens persoonsgerichte plus geïntegreerde zorg aan ouderen te verlenen. Wegens dit mogelijk te maken is ie noodzakelijk den samenhang ter ie zorgstelsel te borgen plus den co tussen den verschillende subsystemen ter zorg plus welzijn inderdaad te regelen. Voorts dient den preventieve zorg voordat ouderen te wordt versterkt.

Diversiteit plus migrantenouderen

Binnenshuis den categorie ouderen is sprake van eentje enorme diversiteit. Den Raad vraagt voetlicht voordat den
ouderen ter eentje kwetsbare situatie, onder wie migrantenouderen. Dit groepen verdienen toegevoegd dekking via passende maatregelen.

Prioriteiten: woon plus verpleeghuiszorg

Den Raad brengt ter ie verlengde van den discussie overheen ie systeem van welzijn plus zorg nogmaals enkele inhoudelijke prioriteiten uit ie raadgeving Langer thuis ter eentje passende woonhuis met goede zorg onder uw voetlicht. Ie gaat wegens woon, woonzorgcomplexen plus verpleeghuiszorg.

Meer oplezen