Den Raad constateert dat ene vitaal tal mensen, onder wie veel ouderen, geen toegang heeft totdat internet plusteken zij daardoor noch gemakkelijk ene geprinte versie kunnen opvragen van ie coronapaspoort. Weliswaar is ie zowel mogelijk wegens ene exemplaar telefonisch op te vragen, maar dat toestaan twee weken plusteken is daarenboven noch breedgeschouderd gecommuniceerd.

Den Raad van Ouderen vreest dat den behoefte aan ene geprinte versie van ie coronapaspoort doorheen den nu aangekondigde maatregelen zullen toenemen plusteken dat ie telefoonnummer daardoor overbelast raakt. Mocht dat voorvallen, dan adviseert den Raad den uitvoering plaatselijk honingbij gemeenten te investeren, op voorwaarde dat zij via hun Burgerlijke stand/Bevolkingsregister onmiddellijk toegang kunnen krijgen totdat den databanken van RIVM/GGD-en.

Totdat slot spreken den Raad zowel voordat ene korte toegankelijke publiciteitscampagne, mogelijk te samenwerkingsverband met den VNG.