Ter ie witboek beschrijft ActiZ den uitdagingen op ie regio van zorg, woon plus ouderen. Verschillende betrokken deskundigen voorzien den feiten, cijfers plus trends van commentaar te ie witboek. 

Intensieve samenwerkingsverband van bij

Ie is important dat partijen op plattelands niveau intensief samen gaan werken op den beleidsterreinen zorg, woon plus welzijn. Zo kunnen ouderen te den toekomst verantwoorden woon, met waar nodig passende zorg.

Op plaatselijk plus regionaal niveau willen gemeenten, zorgorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties,bedrijven plus maatschappelijke organisaties zorgen voordat optimale sponsoring voordat thuiswonende ouderen. 

Noch terug zoals ie oude

‘Ie is noch den bedoeling wegens terug te gaan zoals den verzorgingstehuizen’, zegt Liane greneboom Haan, directeur-bestuurder van ANBO. ‘Er is re sprake van eentje nieuwe mensenleven ouderen. Zij willen noch terug zoals den oude situatie. Wij willen ouderen vooral vragen zoals hun woon- plus leefbehoeften. Van daaruit kun jou gaan uitbouwen plus opbouw plus neem jou hun zorgbehoefte mee’, aldus Liane. 

Alternatieve woonvormen

Ie witboek biedt voorbeelden van alternatieve woonvormen. Daarnaast wordt er mogelijke scenario’s gezegd. Daarbij is voetlicht voordat den urgentie van aanpassingen te den woonhuis plus ie gewoonte van techniek, indien voordat ie bijstellen van den woonomgeving. Ter ie laatste geval is eentje koppeling tussen woon, welzijn plus zorg noodzakelijk.

Meer oplezen overheen woon