Den ouderenzorg loopt ter den komende jaren op tegen den limieten van den arbeidsmarkt plus woningmarkt. Welke oplossingen zijn er voorhanden plus hoe verwezenlijkbaar zijn diegene? Dat vorsen schrijftafel SiRM ter opdracht van branchevereniging ActiZ.

oude mannetjes
Kiek: Ljupco Smokovski / stock.adobe.com

ActiZ liet twee onderzoeken uitvoeren zoals den houdbaarheid van den verpleging, verzorging plus thuiszorg (vvt) ter Nederland. ABF Research verkende eentje veel toekomstscenario’s voordat ie zorggebruik, den kwartier plus den arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat, erop ongewijzigd regelgeving, ie veel mensen dat verpleegzorg nodig heeft verdubbelt. Ie personeelstekort stijgt van 26 mille medewerkers zoals wijd 240 mille ter 2050.

Research zoals arbeidsmarkt

Ie regelgeving ongewijzigd permitteren lijkt geen optie, maar welke mogelijkheden zijn er dan welnu wegens den toenemende zorgvraag te beantwoorden? Daarvan gaat ie tweede research, verricht vanwege SiRM. Ie research richt zichzelf op den arbeidsmarkt. Daarheen ziet ActiZ mogelijkheden voordat zijn leden, den zorgaanbieders, wegens zelf eentje bijdrage te leveren aan den oplossingen op dit streek. Watten zullen den zorgaanbieders méér kunnen uitrichten, indien er tegelijkertijd aan den beleidsknoppen zullen wordt gedraaid?

Den provisie Werk van ActiZ heeft acht van dit beleidsknoppen geformuleerd. SiRM bekeek den haalbaarheid plus impact van dit opties. Ie onderzoeksbureau tekent hierbij aan dat er geen wondermiddel is: geen enkele beleidsoptie heeft zoals verwachting eentje hoge impact én eentje hoge haalbaarheid.

Reduceren administratieve lasten

Zorgmedewerkers voelen den laatste jaren dat zij steeds meer tijdstip vergeten zijn aan boekhouding, meer dan zij acceptabel vinden. Ingevolge den tijdstip diegene medewerkers hieraan vergeten zijn te verminderen zullen ie ziekteverzuim plus den uitstroom uit den zorg afzonderen. ‘Ie gemiddelde jaarlijkse effect bedraagt 42 miljoen reserve uren: eentje verhoging van 20 procent. Ie realiseren van beleidsoptie 1 is sterk onzelfstandig van den veranderkracht van verschillende partijen plus wijzigingen ter regelgeving’, schrijft SiRm.

Optimaal wedden technologie

Den tweede beleidsknop waaraan gedraaid vermag wordt, is ie optimaal wedden van technologie. Plusteken welnu tijdens 30 procent van ie werkgelegenheid. ‘Ingevolge slimme inzet van technologie wordt ie veel zorgmomenten, of den vlucht van zorgmomenten, gereduceerd plus wordt den arbeidsproductiviteit hoger: er wordt meer uren zorg geleverd vanaf uur dat eentje medewerker aan zorg besteedt. Ie snugger wedden van technologie vermag zowel den tijdstip diegene wordt uitgegeven aan administratieve lasten verminderen. Ie gemiddelde jaarlijkse effect bedraagt 16 miljoen reserve uren: eentje verhoging van 7 procent. Ie realiseren van beleidsoptie 2 is vooral onzelfstandig van den veranderkracht plus prikkels ter den bekostiging.’

Capabel is gerechtigd

Den derde beleidsoptie gaat overheen wie welke handelingen ter den zorg toestemmen uitvoeren. ‘Te dit beleidsoptie is den systematiek ‘capabel is gerechtigd’ leidend voordat den inzet van werknemers. Zoals verwachting leidt dit totdat reserve instroom uit andere sectoren vanwege eentje lagere drempel voordat den overstap zoals den vvt. Daarnaast leidt ie totdat betere benutting van ie potentieel van niveau 2 plus niveau 3 zorgpersoneel. Ie gemiddelde jaarlijkse effect bedraagt 15 miljoen reserve uren ter den vvt: eentje verhoging van 7 procent. Ie realiseren van beleidsoptie 3 hangt vooral samen met veranderkracht van veel verschillende partijen plus met politieke besluitvorming.’

Grotere contracten

Veel zorgaanbieders zien belemmeringen wegens hun werknemers grotere contracten aan te bieden. Ie wegnemen van dit belemmeringen zullen meehelpen aan den houdbaarheid van den zorg. ‘Realisatie van dit optie leidt totdat eentje verhoging van ie veel uren vanaf werknemer plus totdat eentje grotere instroom omdat werken ter den sector aantrekkelijker wordt. Ie gemiddelde jaarlijkse effect bedraagt 8 miljoen reserve uren: eentje verhoging van 3 procent. Ie realiseren van dit beleidsoptie is vooral onzelfstandig van wijzigingen ter wet- plus regelgeving plus veranderkracht van cliënten.’

Begeleiding stagiairs

Ie komt nog te vaak voordat dat studenten den zorgopleiding voortijdig verlaten. Zowel blijkt uit vroeger research dat jonge werknemers somwijlen alhoewel hierbinnen eentje twee schooljaar nadat zij eentje zorgorganisatie hierbinnen zijn gekomen, weer vertrekken. Er zullen daarom meer poen willen komen wegens stagiairs juist te verwijderen. ‘Den verwachting is dat den uitval tijdens opleidingen gehalveerd wordt (dit gaat zowel wegens BOL, BBL, hbo-voltijd plus hbo-duaal) plus ermee den instroom vanuit opleidingen hoger wordt. Daarheen staat eentje verhoging van den tijdsinvestering van den huidige werknemers tegenover voordat betere begeleiding. Ie gemiddelde jaarlijkse effect bedraagt 5 miljoen reserve uren: eentje verhoging van 2 procent. Ie realiseren van beleidsoptie 5 is vooral onzelfstandig van ontwikkelingen op den arbeidsmarkt, wijzigingen ter den bekostiging plus eentje (beperkte) verhoging van ie macrobudget’, aldus SiRM.

Opleidingsfunctie wijkverpleging

Den zesde beleidsoptie is ie huis faciliteren plus financieren van den opleidingsfunctie ter den wijkverpleging voordat den Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) plus hbo-duaal. ‘Den verwachting is dat den instroom uit den wijkverpleging plus den doorstroom van werknemers zoals eentje hoger niveau verdubbelt. Daarheen staat eentje tijdsinvestering van den huidige werknemers tegenover voordat betere begeleiding waardoor zij minder zorg verlenen. Ie gemiddelde jaarlijkse effect bedraagt 4 miljoen reserve uren ter den wijkverpleging: eentje verhoging van 6 procent. Ie realiseren van beleidsoptie 6 is vooral onzelfstandig van den rivaliteit van den vorming met andere opleidingen plus wijzigingen ter den bekostiging.’

Ruimte voordat ‘vitaliTijd’

Er zullen meer ruimte willen komen voordat vitaliTijd voordat werknemers: meer tijdstip op eentje werkdag noch aan directe zorg uitgegeven. ‘Realiseren van beleidsoptie 7 kost uren maar levert zowel uren op vanwege eentje mogelijke verhoging van den instroom, atavisme van den uitstroom, grotere contracten plus lager ziekteverzuim. Ie gemiddelde jaarlijkse effect is lastig ter te schatten omdat onbekend is hoeveel reserve indirecte tijdstip nodig is wegens dit resultaten te realiseren. Onzelfstandig van dit thesis varieert ie effect van 8 miljoen reserve uren totdat eentje noch ongezouten terugverdiende investering van 32 miljoen uren.’

Regionale samenwerkingsverband plus ie btw-vraagstuk

Totdat slot zullen zorgaanbieders makkelijker ter den regio personeel willen kunnen uitwisselen. Zorginstellingen uitrichten dat nu alhoewel. Maar ie ter vergunning stellen van werk wordt nu waargenomen indien eentje engageren diegene met btw bezwaard is tegen ie hoge tarief. Dat hoge tarief wordt indien eentje drempel geoefend. Ie wegnemen hiervan zullen eentje stukken effect op jaarbasis hebben.

‘Dit leidt totdat grotere contracten plus lagere uitstroom omdat werknemers meer flexibiliteit plus vrijheid hebben ter werktijden plus contractomvang. Ie gemiddelde jaarlijkse effect bedraagt 1 miljoen reserve uren: eentje verhoging van 1 procent. Ie realiseren van dit beleidsoptie is vooral onzelfstandig van den politieke besluitvorming. Ie btw-vraagstuk speelt alhoewel langere tijdstip plus omdat ie fiscale wet- plus regelgeving betreft speelt ie Ministerie van Financiën eentje belangrijke rol’, aldus den onderzoekers van SiRM.

Congres Ouderenzorg op den juiste plek
Anneke Westerlaken, voorzitter van werkgeversorganisatie ActiZ, is eentje van den sprekers op ie Zorgvisie-congres Ouderenzorg op den juiste plek, hoe nu voorts?! op 11 mei ter Utrecht.
Klik hier voordat ie volledige programma plus aanmelding.

Zowel interessant:

Masterclass Capaciteitsplanning ter den zorg
Zorgvisie organiseert op 21 plus 22 juni ter Driebergen den tweedaagse Masterclass Capaciteitsplanning ter den zorg, Benut ie volledig potentieel van uw organisatie.
Klik hier voordat meer verwittiging plus aanmelding.

Congres Zorgproces in beweging

Slimme technologische innovaties plus creatieve oplossingen wordt volop ingezet. Maar hoe verankert u innovation op bestuurlijk niveau? Plusteken hoe vertaalt u innovation vanwege ter uw organisatie plus richt u den zorg, processen plus logistiek verschillend ter? Skipr organiseert op 16 juni ie congres Zorgproces ter voortbeweging, van tactiek zoals uitvoeren.

Bekijk het volledige programma >>