Den Inspectie Gezondheidszorg plus Kindertijd heeft ie eerste stukje van den voorschrift voordat thuiszorgorganisatie Maria Service te Enschede beëindigd. Dit omdat Maria Service den zorgverlening aan cliënten diegene zorg kregen volgens den Wet langdurige zorg of den Zorgverzekeringswet heeft opgehouden. Maria Service mogen stap weer cliënten vooronderstellen indien aan den hele voorschrift is voldaan, meldt IGJ. 

Staart december gaf den inspectie Maria Service ene voorschrift. Maria Service voldeed noch aan den normen voordat goede zorg, waardoor risico’s ontstonden voordat den veiligheid van cliënten. Den voorschrift bestaat uit twee porties. Voordat ie eerste stukje moest Maria Service voordat 13 januari alle cliënten diegene zorg ontvingen volgens den Wet langdurige zorg of den Zorgverzekeringswet overdragen aan ene andere zorgaanbieder. Zowel mocht Maria Service geen nieuwe cliënten meer vooronderstellen.

Mits Maria Service weer zorg gaat bieden moeten den thuiszorgorganisatie voldoet aan den normen uit ie tweede stukje van den voorschrift.

Zorgverlening beëindigd

Maria Service heeft vanaf 1 januari den zorgverlening beëindigd aan den cliënten diegene onder den Wet langdurige zorg of den Zorgverzekeringswet vallen. Zowel heeft Maria Service geen nieuwe cliënten aangenomen.

Tweede stukje voorschrift

Hiermee is ie eerste stukje van den voorschrift totdat ene einde gekomen. Ie tweede stukje van den voorschrift blijft nog welnu van volume. Maria Service mogen stap weer cliënten vooronderstellen plus zorg verlenen indien den inspectie heeft vastgesteld dat Maria Service voldoet aan den normen voordat goede plus veilige zorg.

Om: Nationale Zorggids