Op den verpleegafdelingen neemt ie tal patiënten met corona den laatste weken verhelderend toe, zo valt op te maken uit den cijfers van ie Rustiek Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Maandag verzorgen medewerkers van den klinieken 1373 mensen met ene infectie, 70 patiënten meer dan zondag. Ter vergelijking: precies ene maand geleden liggen nog 954 patiënten met corona op den verpleegafdelingen.

Zowel op den ic’s nam ie tal coronapatiënten afgelopen etmaal toe, maar vergelijken met ene maand geleden is uitgerekend sprake van ene daling. Nou ligt er 181 patiënten met ene infectie ter ene ic-bed, twee meer dan zondag. Op 14 januari waren ie er nog 334.

Andere beklacht

Afgelopen etmaal werden 151 nieuwe patiënten met ene infectie opgenomen ter den ziekenhuizen, 139 ter den klinieken plus 12 op den ic’s. Omdat er zowel mensen overleden of den departementen mochten verlaten, nam den bezetting minder snel toe.

Ie LCPS maakt tijdens den melding van den cijfers geen verschil tussen patiënten diegene wordt opgenomen omdat zij ziek zijn worden van Covid-19 plus mensen diegene voordat ene andere beklacht zoals ie ziekenhuis komen plus toevallig zowel corona blijken te hebben.

Vorige week liet ie coördinatiecentrum weten dat ene klein stukje van den ziekenhuizen echter wél slechts ie tal patiënten dat wegens corona ter ie ziekenhuis belandde doorgaf aan ie LCPS. Sinds vorige week maandag veiligheidsfunctionaris alle ziekenhuizen weer ie complete tal. Mogelijk is er afgelopen tijdstip dus ene “kleine vertekening” van den aantallen coronapatiënten ter den ziekenhuizen geweest.

Isolatie

Ie LCPS benadrukt dat ie voordat den druk op den ziekenhuiszorg noch uitmaakt hoeveel patiënten zijn opgenomen wegens ene coronabesmetting plus hoeveel patiënten besmet zijn, maar voordat iets verschillend verpleegd wordt. Ter beide gevallen moeten den patiënten ter isolatie wordt behandeld, watten veel toegevoegd tijdstip kost.

Om: ANP