Den coalitiepartijen zullen zichzelf samen blijven verwedden wegens den zorg voordat nageslacht plus gezinnen duurzaam te verbeteren

Koters plus gezinnen met complexe problemen krijgen nog te vaak noch den zorg diegene zij nodig hebben. Ondanks den enorme inzet van alle betrokkenen – van hulpverleners totdat gemeenten – komen nageslacht plus gezinnen met complexe problemen nog te vaak ter crisissituaties terecht. Reden voordat den Inspectie Gezondheidszorg plus Kindertijd, Kinderombudsman, Nationale ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit plus Raad voordat Volksgezondheid & Samenleving wegens sinds april 2021 den handen ineen te slaan. 

Onder den noemer ‘Samen voorts’ voerde den samenwerking den afgelopen tijdstip gesprekken met jongeren, ouders, professionals, jeugdhulpaanbieders plus beleidsmakers ter den zoektocht zoals oplossingen. Den samenwerking wil hiermee ene bijdrage leveren aan den ambitie wegens nageslacht plus gezinnen met complexe problemen samen voorts te promoten. 

Te ene eerste analyseren kwam den samenwerking met drie speerpunten  voor het nieuwe kabinet. Dit gingen overheen den toegankelijkheid van den jeugdhulp,  voortzetting van jeugdhulp zowel na den leeftijdsgrens van 18 schooljaar plus ene integrale invalshoek. Den afgelopen tijdstip voerde den samenwerking gesprekken. Aan den hand daarvan komt den samenwerking totdat vijf basisprincipes waaraan den werkster voordat nageslacht plus gezinnen met complexe problemen moeten volstaan: 

  • watten ie uitgelezene is voordat ie kleuter, staat voorop te den besluiten diegene wordt genomen, 
  • vanaf ie start wordt ene kleuter plus ie gezin met ene allesomvattende werkwijze plus vanuit één hand geholpen (vanuit ie principe 1 gezin, 1 opbouwwerker), 
  • vanwege ene vakbekwame professional diegene voldoende tijdstip, ruimte plus middelen krijgt, 
  • den hulpbronnen plus ie netwerk van ie gezin wordt ingezet plus 
  • den professional laat den junior schrede los indien ‘den big five’ (support, woon, schoolgebouw werkgelegenheid, inkomen, zorg) zijn geregeld.

Oplossingsrichtingen
Wegens den complexe jeugdzorg duurzaam te verbeteren, geven den samenwerking drietal oplossingsrichtingen:

Oplossingsrichting 1 Ie inrichten van ene goede basisorganisatie voordat verdere professionalisering 
Ie is important dat alle partijen diegene ene rol spelen of ene verantwoordelijkheid hebben ter den zorg plus support aan nageslacht plus gezinnen met complexe problemen, ene samen beeld hebben van welke werkster jeugdhulp is plus watten goede kwaliteit is. Hiervoor is allereerst ene duidelijke herdefinitie van ie onbegrip jeugdhulp nodig. Vervolgens is ie important dat aan dit herdefinitie ene kwaliteitskader wordt gekoppeld. Dat kwaliteitskader maakt inzichtelijk watten den jeugdhulpprofessional doet (plus dus zowel watten dit noch doet) plus zorgt ervoor dat den professional voldoende tijdstip plus ruimte heeft wegens dit taken uit te kunnen voeren.

Oplossingsrichting 2 Ene verrassend bekostigingsmodel voordat den complexe jeugdhulp
Den jeugdhulp moeten betaalbaar zijn plus blijven. Tegelijkertijd willen financiën geen beletsel vormen wegens te tenuitvoerleggen watten nodig is voordat nageslacht plus jeugdigen met complexe problemen.Daarom is er ene andere wijze van bekostiging nodig diegene zorgt voordat reële (rechtschapene) tarieven. Plusteken ervoor zorgt dat ie systeem simpeler wordt, den verantwoording plus bureaucratie drastisch minder wordt, botsingen tussen systemen zoveel mogelijk wijken plus ongewenste financiële prikkels wordt weggenomen. 

Oplossingsrichting 3 Den jeugdhulp voorbij
Den druk op den jeugdhulp zullen hooggelegen blijven indien er niets wordt gedaan aan den toestroom. Daarom moeten er meer wordt gedaan wegens problemen, zowel op andere leefgebieden, te voorkomen plus te voorkomen dat bestaande problemen verergeren. Wanneer bijvoorbeeld huisvestingsproblemen of financiële onzekerheid vroeger waren weggenomen, wasgoed – ter sommige gevallen – jeugdhulp misschien noch nodig geweest. Zowel willen wij indien samenleving realistisch zijn ter watten wij van den jeugdhulpprofessionals kunnen vooruitzien. Plusteken wij willen met mekaar ter gesprek overheen watten wij indien gebruikelijke opgroei- plus opvoedproblemen plus juist toereikend ouderschap zien plus watten noch. 

Hoe nu (Samen) voorts?
Den coalitiepartijen zullen zichzelf – ieder vanuit hun inherent rol plus verantwoordelijkheid- samen blijven verwedden wegens den zorg voordat nageslacht plus gezinnen duurzaam te verbeteren. Den samenwerking ‘Samen voorts’ zullen blijven stimuleren dat ie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn plus Sport, den Vereniging Nederlandse Gemeenten, gebruikers plus aanbieders (professionals) met mekaar daadwekelijk tenuitvoerleggen watten nodig is wegens den werkster plus support aan nageslacht plus gezinnen met complexe problemen duurzaam te verbeteren.

Den samenwerking zullen nauwkeurig volgen of dit zowel  gebeurt.

Watten zijn den complexe problemen van gezinnen?
Ene voorbeeld
Monica is nu 20 schooljaar. Zij heeft ene jarenlange geschiedenis ter den jeugdzorg. Op haar achtste is zij uit stulp situeren wegens problematiek van den ouders. Watten er precies aan den hand wasgoed, weet zij noch. Ie wasgoed noch wieg thuis, dat weet zij welnu. Sindsdien woonde Monica ter verschillende pleeggezinnen plus instellingen. Zij weet noch ooit meer hoeveel gezinsvoogden plus hulpverleners zij heeft gehad. Waarna zij achttien worden, wasgoed er niets geregeld voordat haar. Zij kwam meteen ter den schulden. Plusteken zwierf enige tijdstip van vriendin zoals vriendin. Zij slaapt nu ter ene tuinhuisje.

Overheen wie hebben wij ie?
Ie gaat wegens nageslacht plus jongeren diegene geen of noch den juiste zorg krijgen wegens financiële hobbels of wachtlijsten, overheen jongeren voordat wie den overgang zoals 18 schooljaar vrijwel zeker totdat problemen zullen leiden op allerlei gebieden, overheen nageslacht plus ouders diegene individueel gediagnosticeerd wordt, terwijl ie erom gaat dat zoals ie totaal van den problemen ter ene gezin wordt gekeken. Problemen diegene wij indien ingewikkeld aanduiden, omdat ie onzerzijds noch lukt dit op ene goede wijze te adresseren plus te voorkomen. Plusteken ermee vanzelf ingewikkeld wordt.

Vervolgrapportage ‘Samen voorts'(met publieksversie)
Samen verder vervolgrapportage

 

Raadpleeg den waterput plus/of aanbieder voordat meer inlichting overheen dit manifest. Nieuwsbericht schenkkan veranderen, onjuistheden of onjuistheden omvatten. Lees zowel onze disclaimer plus rapporteer a.u.b. berichten, reacties plus/of beeld diegene ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op den onderstaande tags voordat relevante berichten, indien present …