Van den vrijwel 12.000 volksvertegenwoordigers plus chauffeurs heeft nog geen 0,5 procent ene structurele functionele restrictie, terwijl dit voordat 10 totdat 15 procent van den Nederlandse populatie geldt. Wegens hier verandering ter te brengen, is ie ‘Actieplan politieke ambtsdragers met ene restrictie’ opgesteld, met indien mikpunt mensen met ene restrictie voordat watten betreft den uitoefening van politieke functies ter dezelfde uitgangspositie te brengen indien mensen zonder restrictie.

Politieke ambtsdragers indien rolmodel

Uit gesprekken met mensen diegene zichzelf voordat ie publiek bestuur willen wedden, blijkt dat er behoefte is aan voorbeelden van staatkundig ambtsdragers met ene restrictie, zoals gemeenteraadsleden, wethouders of statenleden. Rolmodellen kunnen den interesse plus participatie ter staatkundig plus bestuur van den doelgroep versterken plus stimuleren.

Den leden van ie aanjaagteam zetwerk zichzelf den komende tijdsperiode indien ambassadeurs ter wegens den staatkundig plus ie bestuur meer met plus verscheiden te maken. Dit tenuitvoerleggen zij om mensen met ene restrictie te ondersteunen honingbij staatkundig actief wordt, maar zowel om gemeenten, waterschappen plus provincies te stimuleren wegens zichzelf toegankelijk op te stellen plus passende vormen van sponsoring te bieden.

Aanjaagteam

Ie aanjaagteam bestaat uit burgemeester Marleen Sanderse (burgemeester van den gemeente Hattem), Arjan Koerts (statenlid provincie Utrecht), Tjarda Struik (raadslid gemeente Zeist) plus Zeehond van greneboom Hoek (penis generaal bestuur Hoogheemraadschap den Stichtse Rijnlanden).

Vanwege: Nationale Zorggids