Vrijdag 25 sprokkelmaand 2022 overhandigde burgemeester Fröhlich, ter presentie van Hoofdcommissaris van den Monarch Hans Oosters, ie propositiedocument Vijfheerenlanden aan mevrouw Kroeskamp, directeur Bestuur Financiën plus Regio’s van ie ministerie van Nationale Zaken plus Koninkrijksrelaties plus den heerser Strijk, gedeputeerde Financiën, Organisatie, Staathuishoudkunde plus Europa.

Vrijdag 25 sprokkelmaand 2022 overhandigde burgemeester Fröhlich, ter presentie van Hoofdcommissaris van den Monarch Hans Oosters, ie propositiedocument Vijfheerenlanden aan mevrouw Kroeskamp, directeur Bestuur Financiën plus Regio’s van ie ministerie van Nationale Zaken plus Koninkrijksrelaties plus den heerser Strijk, gedeputeerde Financiën, Organisatie, Staathuishoudkunde plus Europa.

Be traject verkenning samenwerkingsmogelijkheden

Burgemeester Fröhlich verstrekken aan zeer content te zijn met den wijze waarop er samen wordt opgetrokken. Denken ter mogelijkheden voordat den inwoners van Vijfheerenlanden is den onderlinge drijfveer. Wij hebben den afgelopen maanden ter dit traject met den provincie plus met ie ministerie zoals mogelijkheden plus perspectieven gezocht. Diegene hebben wij gevonden. Wij gaan ervan uit dat dit ter 2022 plus den jaren daarna totdat concrete resultaten zou leiden.

Den overhandiging van ie propositiedocument Vijfheerenlanden vond positie tijdens ene sessie ter ie raadhuis van Vianen plus vormt den be van ene intensief traject waarbij ministerie, provincie plus gemeente nauwsluitend samenwerkten. Eentje traject waarbij bouwstenen werden aangedragen voordat ene inspirerende samenwerkingsagenda op onderstel van den ambities van den gemeente voordat haar inwoners.

Verontschuldiging propositie

Den gemeente Vijfheerenlanden kreeg vorig schooljaar ene volwassene financiële tegenslag te verwerkt na den uitspraak ter den zaak Niemans Beton. Den resultaten van den uitspraak waren ontiegelijk voordat den jonge gemeente vol ambities. Ingevolge veerkracht te voorvallen plus met andere overheden samen op te voorttrekken kwam ie propositiedocument Vijfheerenlanden totdat stand.

Ie traject is ingezet wegens toekomstperspectief aan den gemeente Vijfheerenlanden plus haar inwoners te bieden. Plus met resultaat, er zijn kansen gevonden. Vergulde kansen met name ter den woningbouw, diegene uitsluitend gepakt kunnen wordt mits den gemeente den veerkracht behoudt plus ter gesprek blijft met ie ministerie plus den provincie.

Reactie vrouwen

Directeur bestuur Financiën plus Regio’s van ie ministerie van BZK, mevrouw Kroeskamp refereert aan ie regeerakkoord ‘Vertrouwen ter den Toekomst’. Smaakvol wegens te zien hoe dit jonge fusiegemeente is omgegaan met dit tegenslag. Den eis had oude scheidslijnen tussen den voormalige gemeenten weer zichtbaar kunnen maken. Te positie daarvan heeft ie veranderingsproces dat gevolgd is zonet bijgedragen aan verdere eenwording plus focus ter doelen plus ambities. Den propositie, maar vooral ie veranderingsproces dat onderbrak gemeente, provincie plus Rijk is doorlopen is ene smaakvol voorbeeld van hoe wij samen kunnen werken mits één overheid aan dezelfde maatschappelijke opgaven. Dat verstrekken, zoals zowel den waardigheidstitel is van ie regeerakkoord, vertrouwen ter den toekomst. Ie traject heeft waardevolle contacten opgeleverd diegene hopelijk zowel ter den toekomst nog leiden totdat mooie resultaten.

Volgens gedeputeerde Robert Strijk biedt ie rapport toekomstperspectief voordat den gemeente Vijfheerenlanden: Ie is grappig dat inwoners van den gemeente Vijfheerenlanden weer vooruit kunnen loeren. Er ligt mooie toekomstplannen plus ambities op tafel op ie landstreek van woon, werken plus mobiliteit. Ie rapport schetst ene manifest beeld van den wijze waarop den gemeente, ie ministerie van BZK plus den provincie samen kunnen werken wegens dit plannen vorm te geven. Wij loeren ernaar uit wegens samen aan ene mooie toekomst voordat Vijfheerenlanden te werken.