Overgang noch gemakkelijk


Minister Den Jonge: ‘Signalen dat den overgang van thuis zoals ie verpleegtehuis lang noch immermeer gemakkelijk verloopt, waren voordat mij reden wegens eentje verdiepend research te toestaan uitvoeren. Nu den knelpuntenanalyse gereed is, wil ik samen met partijen, waaronder ActiZ plus V&Veiligheidsraad, vervolgacties defini plus voorts aan den slag gaan.’  Lees de brief van minister De Jonge.

Knelpunten zijn met elkander verweven

Ie rapport Van thuis zoals ie verpleegtehuis laat den uitdagingen zien ter den overgang van thuiswonende ouderen zoals ie verpleegtehuis. Vilans-onderzoeker Ludo Glimmerveen: ‘Ene beslissend inzicht vanuit onze ontleding is hoe den knelpunten verweven zijn. Ene voorbeeld: den (geanticipeerde) inherent bijdrage vermag leiden totdat eentje verlate indicatiestelling, watten meer spoedopnames plus overbelasting van mantelzorgers totdat gevolg heeft. Hierdoor neemt den druk op den gehele winkelketen toe plus voortkomen er wachtlijsten, watten mogelijk weer leidt totdat spoedopnames.’

Lees ie rapport

1. Inherent bijdrage plus zorgval

Cliënten voldoet geen aanvullende inherent bijdrage voordat den zorg diegene zij thuis krijgen vanuit den Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit bijdrage bestaat echter welnu hierbinnen den Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf ie ogenblik dat zij eentje Wlz-indicatie ontvangen voldoet cliënten eentje inherent bijdrage, zowel terwijl zij nog op den wachtlijst staan voordat eentje verpleegtehuis. Daarbij ontvangen sommigen ter dit wachtperiode minder zorg vanuit den Wlz dan zij daarvoor kregen vanuit den Zvw plus Wmo; den zogenaamde zorgval.

  • Welke uitkomst? Toegevoegd mogelijkheden ter overbruggingszorg plus verruimen van den schaderegeling Extra kosten thuis.

2. Indicatiestelling

Zorgprofessionals diegene te maken hebben met thuiswonende cliënten, denken aan den huisarts plus ie wijkteam, weten noch immermeer wanneer mensen voordat eentje schatting ter aanmerking komen plus welke rol zij kunnen spelen indien verwijzer. Den ervaring met ie indicatieproces zelf? Ie is vaak traag plus bureaucratisch plus daardoor toegevoegd belastend voordat cliënten plus hun naasten.

  • Welke uitkomst? Onderbrak eentje nieuwe werkwijze zou ie CIZ ter den loop van 2020 95% van den digitale aanvragen van zorgaanbieders hierbinnen 7 werkdagen afhandelen.

3. Cliëntondersteuning

Tijdens den verplaatsing van thuis zoals ie verpleegtehuis krijgen cliënten plus hun naasten gefragmenteerde inlichting diegene dan zowel nog vaak tekortschiet. Daarnaast kennis zorgprofessionals plus zorgorganisaties den regelingen vaak noch plus verwijzen zij den cliënt noch of noch ja ingevolge zoals cliëntondersteuning. Erop den petitie van eentje Wlz-indicatie plus den voorkeur voordat eentje verpleegtehuis krijgt eentje cliënt geen cliëntondersteuner diegene deskundig is op ie regio van den Wlz; diegene komt schrede vacant indien hij den Wlz-indicatie eenmalig heeft.

  • Welke uitkomst? Er zijn verschillende maatregelen aangekondigd wegens den onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.

4. Betrokkenheid sociaal netwerk

Indien eentje cliënt zoals ie verpleegtehuis is verhuisd, betrekken zorgmedewerkers ie sociale netwerk noch immermeer voldoende ter den zorg plus steun. Tegelijkertijd geven medewerkers aan dat naasten zelf somwijlen minder betrokken zijn vanuit ie sentiment den zorg ‘uitbesteed’ te hebben. Naasten geoefend vaak tijdens ie opnameproces te weinig steun, watten vermag zorgen voordat eentje sentiment van (overheen)belasting plus verlies van regie.

  • Welke uitkomst? Den communicatie verbeteren tussen zorgmedewerkers plus naasten. Tips hiervoor staan ter den publicatie Communiceren met familie overheen ie verkassen zoals plus ie wonen ter ie verpleegtehuis.

5. Inlichting-uitwisseling

Den (inlichting)overdracht ter den overgang van thuis zoals ie verpleegtehuis is vaak noch eenduidig, uitgerekend, tijdig, volledig of actueel. Er is geen eenduidig ketendossier voordat correcte plus snelle uitwisseling. Professionals willen werken met allerlei verschillende digitale systemen.

  • Welke uitkomst? Ie ministerie van VWS gaat voordat den gehele zorgsector investeren ter versnellingsprogramma’s voordat informatie-uitwisseling. Ie subsidieprogramma InZicht moeten ontwikkelingen versnellen diegene digitale gegevensuitwisseling veilig plus eenduidig maken tussen professionals ter den langdurige zorg, den curatieve zorg plus met cliënten plus mantelzorgers.

6. (Verhaal van) beschikbare inhoud

Ene totaalbeeld van den regionaal beschikbare (bedden)inhoud ontbreekt ter veel gevallen. Inlichting overheen wachttijden klopt vaak noch omdat er spoedopnames tussenkomen. Ie gebeurt regelmatig dat den landelijke vaandel voordat eentje wachttijd van 6 weken ter verpleeghuisopname wijd wordt overschreden. Voordat echtparen diegene samen willen blijven lijkt dit probleem nog groter.

  • Welke uitkomst? Er is eentje plattelands dekkend netwerk opgezet van regionale coördinatiepunten voordat ie eerstelijns verblijf (ELV). Veel coördinatiepunten uitbalanceren zichzelf tussentijds ongeacht ie ELV zowel op andere vormen van vervolgzorg.

7. Spoedsituaties

Den hiervoor genoemde knelpunten dragen eraan ter dat ouderen plus hun naasten den overgang zoals ie verpleegtehuis uitstellen plus zorgen daarom voordat meer (mogelijk vermijdbare) spoedsituaties ter thuiswonende cliënten. Daarnaast wordt den knelpunten nog groter hierbinnen spoedsituaties.

  • Welke uitkomst? Ie Praktijkteam ‘Zorg op den juiste plek’ regelt steun voordat zorgprofessionals plus organisaties diegene tegen knelpunten aanlopen ter den overdracht van kwetsbare mensen tussen verschillende zorg- plus verblijfsvormen. Zowel den hulpbetoon ‘Regionale samenwerkingsafspraken Huisartsenposten + acute ouderenzorg’ van brancheorganisaties InEen plus ActiZ helpt regionale aanbieders wegens acute zorg voordat ouderen huis te organiseren.

8. Financieringsschotten

Budgetten zijn versnipperd overheen verschillende domeinen plus aanbieders. Onderbrak nu diegene loketten is ie voordat ouderen plus hun naasten noch immermeer manifest waar zij terecht kunnen met hun zorgvragen. Professionals hebben te weinig contact ter andere zorgdomeinen, zij hebben er noch voldoende ervaring mee plus weten er te weinig van.

  • Welke uitkomst? Ie ministerie van VWS ondersteunt eentje tal regionale experimenten waarin gemeenten, zorgkantoren plus zorgverzekeraars samen trachten wegens den regionale zorg plus steun overheen den limieten van financieringsdomeinen heen ter te uitbalanceren. Bekijk bijvoorbeeld den pilot Community Care Dongen. Daarnaast krijgen eerdere experimenten met ie volledig persoonsgebonden budget eentje voortzetting.

Meer oplezen