De aanbevelingen gaan onder andere over de manier van communiceren en wensen en behoeften van cliënten.

Download de factsheet (pdf)

Beter Thuis

Het ZonMw-programma Beter Thuis richt zich op een nog betere kwaliteit van kortdurende herstelgerichte zorg. Het perspectief van de zorgvrager is daarbij altijd het uitgangspunt. Het programma richt zich op de drie zorgvormen geriatrische revalidatie (GRZ), eerstelijns verblijf (ELV) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP).

De aanbevelingen uit de factsheet zijn afkomstig uit het onderzoeksrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners’. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Amsterdam UMC en Studio GRZ in opdracht van Beter Thuis.