Te 2017 hebben vertegenwoordigers van patiënten plusteken naasten, zorgverleners plusteken zorgverzekeraars ie Kwaliteitskader palliatieve zorg ontwikkeld. Trio schooljaar na publicatie kende nog maar eentje derde van den verpleegkundigen plusteken verzorgenden diegene palliatieve zorg bieden den inhoud van ie Kwaliteitskader. Tegelijkertijd wijst research onder verpleegkundigen plusteken verzorgenden uit dat ie werken volgens den handvatten van ie Kwaliteitskader samenhangt met den geoefend kwaliteit van palliatieve zorg. Lees over het onderzoek van het Nivel in deze publicatie (pdf).

Watten is ie Kwaliteitskader palliatieve zorg?

Mikpunt van ie Kwaliteitskader palliatieve zorg is meehelpen aan den kwaliteit van palliatieve zorg. Den handvatten van ie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geven zorgverleners plusteken zorgorganisaties eentje manifest beeld van goede palliatieve zorg. Daarnaast helpt ie gedurende ie uitbouwen van regelgeving overheen zorg verlenen wanneer er geen reparatie van eentje ziekte meer mogelijk is. Lees meer overheen ie Kwaliteitskader palliatieve zorg op dit kennisplein.

Domeinen van ie Kwaliteitskader

Ie Kwaliteitskader palliatieve zorg heeft tien domeinen. Dit vormen samen den scope van zorg aan patiënten ter den palliatieve stadium plusteken hun naasten:

 • kernwaarden plusteken principes

 • structuur plusteken veranderingsproces

 • fysieke dimensie

 • psychische dimensie

 • sociale dimensie

 • spirituele dimensie

 • stervensfase

 • verlies plusteken rouw

 • cultuur

 • moreel plusteken juridisch

Viertal voetstappen van palliatieve zorg

Wanneer begint palliatieve zorg plusteken hoe verloopt dit bijzondere zorg? Zorg voordat iemand diegene noch meer zou hersteld wetenschap verschillende voetstappen. Plusteken zowel zijn er meerdere wegen te zien waarop den palliatieve stadium verloopt. Den viertal voetstappen van palliatieve zorg zijn:

 1. ziektegerichte palliatie
 2. symptoomgerichte palliatie
 3. palliatie ter den stervensfase
 4. nazorg

Lees meer overheen den viertal voetstappen van palliatieve zorg op dit kennisplein.