3 soorten activiteiten

Elke soort activiteit is verdeeld zoals type activiteit (hoewel er somwijlen mengvormen zijn):

1. Gestructureerd op ontmoeting plus activiteiten te groepsverband;

2. Activiteiten met eentje één-op-één-karakter;

3. Cursussen, gespreksgroepen plus therapievormen.

50 voorbeelden van onderbouwde activiteiten

Ontmoeting plus activiteiten

Vakanties met soci van anderen voordat 65-plussers met eentje intensieve zorgvraag.   
Research van den Vrije Universiteit (2012) toont aan dat deelnemers zichzelf om den verloftijd meer erop voelen horen plus zichzelf positiever, gelukkiger plus minder eenzaam voelen.

Eentje ontmoetingsplek te den buurt waar iedereen terechtkan voordat eentje kop koffie, luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Deelnemers voelen zichzelf thuis, wordt waargenomen plus horen erop.
Research van den Vrije Universiteit (2012) concludeert dat eentje vitaal fragment van den ondervraagden ie idee heeft dat Ter Bosshardt hun helpt erbij ie bevechten van verlatenheid. Bridgen: denken plus verrichten Ter eentje groepje leren ouderen bridgen van eentje geoefend plus enthousiaste instructeur. Hierdoor blijven ouderen fragment uitmaken van den maatschappij. Research van ie NIVEL (2012) schenken aan dat deelnemers zichzelf na eentje klas minder eenzaam voelen dan voordat begin van ie project. Daarbij geven zij aan meer tevreden te zijn met ie veel sociale contacten plus ontmoetingen dat zij hebben.

Buurtcirkel is eentje zorgconcept waarin eentje menigte kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen jawel op poot van hun talenten plus krachten ondersteunt. Eentje vrijwilliger begeleidt den buurtcirkel plus professionals zullen geleidelijk terug kunnen voetstappen. Mensen promoten jawel. Research van Movisie (2017) noemt den belangrijkste bijdrage van Buurtcirkel van sociale ziel: deelnemers geoefend eentje netwerkuitbreiding, leren jawel weten plus ondernemen sociale activiteiten met jawel. Buurtcirkel heeft verschillende deelnemers uit eentje sociaal isolement gehaald.

Ouderen diegene slecht stevenen, zien plus/of horen – plus voordat wie bestaande sociale activiteiten noch geschikt zijn – kunnen te speciale huiskamers den dagen weer op eentje leuke methode doorkomen. Zij maken er met jawel of vrijwilligers eentje praatje plus ondernemen activiteiten. Ter research van den Vrije Universiteit (2012) zegt nagenoeg den tweede van den deelnemers gelukkiger of minder eenzaam te zijn. Driekwart zegt vaker den deur uit te komen of heeft nieuwe contacten opgedaan. Inloophuis voordat dak- plus thuislozen Dit inloophuizen voorkomen isolement erbij dak- plus thuislozen plus drugsverslaafden plus ondersteunt ie eentje actieve deelneming aan den vennootschap. Zij kunnen langskomen voordat schone kleren, eentje stortbad, recreatie plus eentje maaltijd. Ter research van den Vrije Universiteit (2012) zegt eentje vierde van den deelnemers zichzelf dankzij den inloophuizen minder eenzaam of gelukkiger te voelen. Meer dan eentje derde heeft om den inloop nieuwe contacten opgedaan.

Eentje of twee soirees vanaf week wordt eentje gezondheidsbevorderend plus betaalbaar driegangendiner aangeboden, veelal te eentje schoolgebouw of buurthuis omgetoverd totdat leuk buurtrestaurant. Dit fungeert mits ontmoetingsmogelijkheid. Den activiteitbeschrijving te den database Effectieve sociale activiteiten van Movisie (2016) inhouden cijfers uit tevredenheidsonderzoek van Resto VanHarte te 2012, 2013 plus 2014. Hierin geven respectievelijk 30%, 37% plus 59% van den gas aan zichzelf minder eenzaam te voelen om ie restaurantbezoek.

Aanbod van culturele activiteiten voordat ouderen (65+) diegene noch graag uitsluitend op stap gaan. Zij wordt thuis opgehaald om eentje gastheer of gastvrouw plus na puistjes van ie gezamenlijke wandeling weer veilig thuisgebracht. Research van ie Plattelands Expertisecentrum Sociale Activiteiten (2013) toont aan dat den activiteiten van Viertal ie Leven eentje bijdrage leveren aan eentje vermindering van ie instinct van verlatenheid. Den persoonlijke voetlicht van den vrijwilligers, den autogesprekken plus den gesprekken tijdens den rust plus na puistjes van den voorstelling zorgen ervoor dat den verlatenheid minder gevoeld wordt.

​Groepsvakanties voordat mensen diegene om eentje fysieke restrictie noch met eentje reguliere reisorganisatie op verloftijd kunnen. Den outillage verzorging plus verpleging wordt verzorgd om vrijwilligers, vaak zelf afkomstig uit den zorg. Ter research van den Vrije Universiteit (2012) geven deelnemers aan zichzelf om den verloftijd gelukkiger, meer erop, positiever plus minder eenzaam te voelen.


Eentje vrijwillige huisbezoeker bezoekt ouderen wekelijks aan stulp. Hierbij is systematische voetlicht voordat sociale steun plus activering. Den huisbezoeker gaat te werkgelegenheid volgens eentje op ie verbeteren of misschien repareren van zelfredzaamheid plus welbevinden gerichte trant. Uit research van Kuilman, Kocken & Van der Lee (2005) blijkt dat huisbezoek eentje gunstig effect heeft op verlatenheid. Ie research wordt geciteerd te den Verkenning Verlatenheid van Movisie (2010).

  • Bezoekdienst weduwen plus weduwnaars

Ervaringsdeskundige vrijwilligers gaan eentje of twee keer vanaf maand ter erbij mensen diegene trio totdat zes maanden ervoor hun partner verloren hebben. Dit werkmethode is gerichte steun erbij rouwverwerking, teneinde den mogelijkheid op verlatenheid plus sociaal isolement te reduceren. Den Databestand Effectieve sociale activiteiten vermeldt op poot van eentje trial (Rumoer, 2008) dat den bezoekdienst eentje positieve stemkracht heeft op den sociaal eenzame, laagopgeleide plus lichamelijk zieke weduwen plus weduwnaars. Dit reduceert den mogelijkheid op verlatenheid plus sociaal isolement. 

Eén-op-één-activiteiten

  • Maatjesprojecten Regenboog Menigte

Psychiatrie makker (voorheen: Vriendendienst) plus Versterk jouw Netwerk zijn maatjesprojecten voordat mensen met sociale problemen, daklozen, verslaafden plus mensen met psychiatrische klachten. Ter den Vriendendienst helpt eentje makker eentje participant eentje klas lang ervaring op te verrichten te ie omgaan met anderen. Ter Versterk jouw netwerk helpt eentje vrijwillige netwerkcoach ie sociaal netwerk te vergroten of repareren. Research van den Vrije Universiteit (2012) toont aan dat nagenoeg den tweede van den deelnemers zichzelf om ie maatjesproject minder eenzaam voelt.

Eentje getrainde vrijwilliger coacht eentje cliënt te ie repareren, opleven, versterken, opbouwen of uitbreiden van ie sociale netwerk. Research aan den Universiteit van Mokum (2013) rapporteert erbij cliënten toegenomen zelfrespect, meer energie plus zelfvertrouwen plus betere sociale vaardigheden, diegene ongezouten plus zijdelings kunnen leiden totdat eentje groter plus steviger sociaal netwerk.

  • OOPOEH (Ouderen Schreden Op Eentje Huisdier)

Ouderen fungeren mits makker voordat eentje huisdier te den buurt. Ouderen verrichten leuke nieuwe contacten op via den baasjes van den dieren. Eentje impactmeting om PwC te 2016 toont aan dat OOPOEH positieve stemkracht heeft op ie veel sociale contacten van den ouderen.

Studenten geven computer- plus internetles aan ouderen. Dit zorgt voordat meer voeling tussen jongeren plus ouderen. Plus ouderen krijgen meer basisdigivaardigheden, waardoor zij gemakkelijker sociaal voeling kunnen verzorgd. Eentje effectrapportage van Movisie (2013) schenken aan dat ie grootste fragment van den cursisten, ongezouten én langer na puistjes van den opleiding, meer gewoonte maakt van internet, waaronder van contactfuncties mits e-mail plus skype.

  • Vriendschappelijk huisbezoek


Eentje vrijwilliger bezoekt den cliënt voordat gesprekken met eentje vriendschappelijk, ondersteunend letter. Ie is noch den bedoeling eentje hulpverleningsrelatie aan te gaan. Voordat mensen diegene behoefte hebben aan sociaal voeling plus moeite hebben dit zelf te organiseren. Uit research van Kuilman, Kocken & Van der Lee (2005) blijkt dat huisbezoek eentje gunstig effect heeft op verlatenheid. Ie research wordt geciteerd te den Verkenning Verlatenheid van Movisie (2010).

Hulpverlening wegens ie sociale netwerk van den mensen met eentje restrictie te tradities wegens zo zelfstandig mogelijk te leven te den om den cliënt zelf gekozen omlijning. Uitgangspunt is dat den professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet wordt. Den Databestand Effectieve sociale activiteiten van Movisie meldt dat twee onderzoeken (uit 2009 plus 2012) aantonen dat den trant positieve pandbrieven heeft op ie verminderen van verlatenheid.

Eentje opleiding van zes samenkomsten diegene deelnemers helpt na te denken overheen waar zij te ie leven staan. Dit helpt hun erbij ie maken van keuzes plus schenken zicht op waar zij zelf verbeteringen kunnen aangeven. Den Databestand Effectieve sociale activiteiten van Movisie vermeldt research uit 2006 waaruit eentje daling van verlatenheid om den groepscursus is aangetoond.

  • Online vriendschapscursus 50+

Eentje online opleiding voordat mensen diegene meer uit hun vriendschappen willen halen. Den opleiding bestaat uit eentje voorbericht plus twee hakblokken van vijf lessen. Ter totaal toestaan den opleiding elfje weken. Research om den Vrije Universiteit (2016) toont aan dat den trant helpt wegens verlatenheid te verminderen

  • Vrienden maken kun jouw leren

Eentje opleiding voordat mensen diegene willen werken aan ie terughouden van vrienden. Onderbrak met anderen overheen vriendschap plus den inherent rol erin te praten. Onderbrak zelfvertrouwen te versterken plus voetlicht voordat inherent willen (plus limieten) na te gaan plus zo nodig verwachtingen erbij te stellen. Den Databestand Effectieve sociale activiteiten van Movisie verwijst zoals twee onderzoeken (te 2008 plus 2009) diegene beide aantonen dat verlatenheid onder deelnemers aan den opleiding afneemt. Zin te vriendschap Ter kleine stappen werkt den opleiding zoals ie actief aangaan van nieuwe vriendschappen of ie verdiepen van bestaande contacten. Den Databestand Effectieve sociale activiteiten van Movisie verwijst zoals trio onderzoeken diegene aantonen dat deelnemers na ie volgen van den opleiding meer vrienden hebben plus zichzelf overheen ie generaal minder eenzaam voelen.

Eentje openbare plek te den lucht waar senioren kosteloos plus zelfstandig aan hun lichamelijke vorm kunnen werken. Men vermag gebruikmaken van beweegtoestellen plus -oefeningen. Zowel gestructureerd op voorkomen plus bevechten van verlatenheid, stimuleren van ontmoeting tussen welp plus oud plus promoveren van sociale cohesie.

Ie Danspaleis is te ie kort ‘eentje discotheek voordat ouderen’. Rietje mits middel wegens mensen erbij jawel plus te verplaatsing te brengen. Er zijn edities te zowel woonzorgcentra mits buurtedities gestructureerd op thuiswonende ouderen.

Zoals • burennetwerk.nl • buurthulp.nl • buuv.nu • hulpinjebuurt.nl • jijmaaktdebuurt.nl • mijnbuurtje.nl • nextdoor • nlvoorelkaar.nl • wehelpen.nl • wijkconnect.com zijn online hulpmiddelen wegens buurtgenoten te vinden voordat eenvoudige burenhulp, kennisgeving, laagdrempelig sociaal voeling plus/of ontmoeting. Uit (inherent) research onder den 35 grootste erbij den Nextdoorapp aangesloten wijken komt zoals voren dat 38% trio of meer nieuwe omwonenden heeft leren weten via den app plus 30% schenken aan te voeling te staan met mensen met wie zij verschillend nooit voeling zullen hebben.

Deelnemende restaurants vragen zes keer vanaf klas voetlicht voordat verlatenheid onder ouderen te hun gemeente. Zij zamelen hiermee poen te voordat ie organiseren van ontmoetingen voordat kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld stamtafels, workshops of visite aan voetbalwedstrijden.

Eentje ontmoetingsplek voordat wijkbewoners. Zij kunnen er actief plus creatief bezig zijn, koffiedrinken, eentje praatje maken plus eentje beantwoording krijgen op vragen overheen gezondheid plus welzijn.

Onder vakkundige begeleiding werken vrijwilligers plus buurtbewoners samen te eentje voedseltuin. Zij verbouwen plus verkopen groente plus organiseren activiteiten. Zowel voordat ouderen, met plus zonder geheugenproblemen.

Eentje verpleegtehuis plus basisschool organiseren elke week eentje gezamenlijke activiteit. Koters geven den ouderen iets intact waardevols: voetlicht. Plus ie voeling met den nageslacht activeert bewoners. Onderbrak den activiteiten wordt ie sociaal isolement van ouderen doorbroken.

  • Inloophuizen voordat mensen met kanker

Inloophuis voordat eentje kopje koffie, ie verrichten van jouw vertelsel, lotgenotencontact plus ontspannende of creatieve activiteiten. Den gas wordt te eentje huiselijke omlijning welkom geheten om gastvrouwen plus -heren diegene, vaak uit inherent ervaring, weten watten den impact van kanker is.

Dagelijkse inloopochtend te den zitkamer van eentje echtpaar voordat ouderen te den buurt. Den voordeur staat open voordat mensen diegene wegens eentje praatje verlegen zitten of zichzelf eenzaam voelen.

Digitaal podium dat 50-plussers te den ruimte stelt hun sociale netwerk uit te breiden. Deelnemers ontmoeten leeftijdgenoten wegens te mailen plus chatten, wegens misschien daarna samen of te clubverband activiteiten te ondernemen.

Senioren met behoefte aan sociaal voeling kokerij onder leiding van eentje professionele chefkok voordat gasten te eentje huwelijk restaurant plus voortschuiven vervolgens leuk aan tafel.

Eentje levendige ontmoetingsplek, zittend te eentje seniorenflat. Dagelijks komen er eentje kleine honderdtal senioren, voornamelijk buurtbewoners voordat eentje spelletjesavond, tai chi, eentje creatieve workshop of eentje gedeelde maaltijd. Vrijwilligers zorgen voordat eentje warm welkom.

Initiatief met mits poot gezamenlijke wekelijkse wandelingen voordat verplaatsing, eentje gesprek plus eentje maaltijd na puistjes. Hierdoor realisatie sociale netwerken.

Ooit vanaf maand vindt eentje congres positie voordat homoseksuele, lesbische, biseksuele plus transgender ouderen vanaf 55 klas te den neutrale, veilige omlijning van eentje woonzorgcentrum. Zowel voordat buurtbewoners. Deelnemers kunnen er zichzelf zijn plus ie helpt voorkomen dat zij eenzaam zijn.

Samen te den Stad brengt ‘vraag plus aanbod’ erbij jawel. Ie is eentje sociaal netwerk waarin organisaties samenwerken wegens wijkbewoners, welp plus oud, met jawel te voeling te brengen, trainingen voordat vrijwilligers te verzorgen plus (ruimtes voordat) activiteiten aan te bieden.

Eentje complete, laagdrempelige moestuin met steun plus thematische activiteiten voordat plus erbij eentje zorginstelling. Doelwit is ouderen te opleven, vitaliseren plus socialiseren.

Ooit vanaf twee weken vindt, onder leiding van eentje vrijwilliger, eentje uitstapje of andere gezellige activiteit positie voordat mensen met eentje verstandelijke restrictie.

Elke week op zaterdag plus zondag vinden activiteiten positie te eentje wijkhuis voordat plus om (ex-)cliënten uit den ggz. Ie is eentje eenzaamheidspreventieproject plus voorziet, op eentje laagdrempelige methode, te eentje behoefte wegens mensen te ontmoeten plus misschien vrijwilligerswerk te ontplooien.

Beauty-verwenmiddagen, waarbij gezelligheid, persoonlijke voetlicht plus sociaal voeling centraal staan. Ie is eentje ongekunsteld middel wegens senioren voordat eentje namiddag te ie middelpunt van den belangstelling te toestaan staan. Op diegene methode voelen zij zichzelf waargenomen, gehoord plus gewaardeerd.

Mits aanvulling op thuiszorg kunnen buddy’s van volwassene significatie zijn voordat cliënten, zowel wegens verlatenheid tegen te gaan. Den buddy is er speciaal voordat den willen van den cliënt: wegens samen koffie te zuipen, eentje praatje te maken, eentje boswandeling te maken of eentje spelletje te verrichten.

Eentje buddy is eentje professioneel opgeleide vrijwilliger diegene lopend eentje klas, zijn makker minstens viertal uur vanaf twee weken ziet. Hiermee biedt hij structureel eentje subtiel ogenblik plus sociaal-emotionele steun erbij verlatenheid.

Professioneel geschoolde toneelspelers gaan op visite erbij mensen met dementie te zorginstellingen. Ter hun rol weten zij voeling te maken plus kunnen zo isolement plus verlatenheid verzachten. Uit research van ie Louis Bolk Instituut (2013) blijkt dat bewoners om CareClowns meer voeling toeschijnen te maken.


Burenhulp via eentje netwerk van mensen diegene – onder begeleiding – jawel ondersteunen erbij ie sociaal participeren. Zij verrichten bijvoorbeeld klusjes, tuinonderhoud plus computerhulp. Tegelijk is er ontmoeting. Van Buur & Co gaat eentje preventieve werking uit om instinct van saamhorigheid, wederzijdsheid plus zichzelf nuttig voelen (evaluatierapport van den Wmo-werkplaats Noord) Dockwerk Initiatief dat vereenzaamde wijkbewoners aan eentje vervangend sociaal netwerk helpt. Dit gebeurt om mensen met weinig of geen sociale contacten aan jawel te vastknopen. Plus eentje beroep te verrichten op den talenten van mensen.

  • Grijsharig Genoegen(plus) ouderenbegeleiding

Eentje medewerker komt eentje keer vanaf week thuis erbij den cliënt: 55-plussers diegene sterk teruggetrokken leven. Veelal spelen psychiatrische problemen plus/of verslaving eentje rol. Grijsharig Toereikend(plus) haalt ouderen uit eentje sociaal isolement plus leert hun mee te verrichten te den wijk.

Eentje maatjesproject voordat mensen te eentje sociaal isolement. Den cliënt stuurt, den vrijwilliger ‘fietst’ ondersteunend mee. Zij ontmoeten jawel (twee-)wekelijks wegens samen te praten of eentje activiteit te ondernemen.

Studentvrijwilligers wordt gekoppeld aan senioren plus gaan lopend één klas minstens 6 uur vanaf maand erbij eentje senior op visite. Den studenten bieden praktische werkster plus samen ondernemen zij leuke activiteiten. Vergroting van netwerk vormt omdat deelnemende senioren tijdens uitstapjes met jawel kennis maken.

Vrijwilligers zetwerk zichzelf te erbij plus voordat ouderen thuis of via georganiseerde activiteiten, mits er sprake is van (sinister) sociaal isolement. Maatjes bieden kortdurende, praktische plus sociale steun. Ter den voorschrift gaat ie wegens ontspannende, alledaagse activiteiten.

Eentje luisterend oor voordat mensen diegene eenzaam zijn. Den nooddienst is dag plus nacht, ie hele klas om, bereikbaar voordat mensen diegene behoefte hebben aan eentje vertrouwelijk gesprek. Verlatenheid is ie uiterst gehoorde thema. Den activiteit is om Movisie te 2014 te den Databestand effectieve sociale activiteiten mits ‘Terdege Beschreven’ beoordeeld. Daarbij toont research volgens Movisie aan dat bellers ie gelijkwaardige voeling plus den 24-uurs bereikbaarheid waarderen.

Eentje serieuze student betrekt eentje ruimte erbij eentje alleenstaande 50-plusser lopend den studieperiode. Welp plus oud vormen op diegene methode eentje meerwaarde te woon voordat jawel.

Maatjesactiviteiten, cliëntondersteuning plus eentje inloop- plus activiteitencentrum voordat mensen (18+) diegene met den psychiatrie te aanraking zijn (geweest). Brengt hun weer onder den mensen plus biedt den steun plus den menselijke voetlicht diegene nodig is.

Online plus veilige ontmoetingsplaats voordat mensen met psychische problemen. Den mail-, chat- plus forumcontacten zijn te principe anonimiseren. Maar dit anonieme voeling groeit te den praktijk regelmatig uit totdat eentje ‘werkelijke’ vriendschap.

Eentje zorgverlener te den huisartsvoorziening verwijst den patiënt zoals eentje zogenaamd ‘welzijnsarrangement’ van den welzijnsorganisatie. Dit arrangementen is uit activiteiten diegene ie welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport plus bewegen. Verlatenheid is eentje van den uiterst voorkomende problemen voordat den inzet van dit activiteit. Den activiteit is om Movisie te den Databestand Effectieve sociale activiteiten te 2015 beoordeeld mits ‘Terdege Beschreven’. Daarbij omschrijft Movisie mits sterk punt den verbinding diegene den activiteit legt tussen psychosociale klachten plus welbevinden. 

Helpt mensen met psychosociale problemen om ie versterken van den gezondheid plus welzijn. Hij schenken mensen netwerk dat stoot te den rug dat zij nodig hebben wegens weer te daad te komen. Plus hij begeleidt te ie vergroten plus/of versterken van ie sociale netwerk.

Ouderen diegene weinig recht hebben, wordt kosteloos, vertrouwelijk, vrijblijvend plus regelmatig gebeld om vrijwilligers. Zij bieden eentje luisterend oor, eentje leuk praatje of eentje inderdaad gesprek dat den stilte doorbreekt.

Eentje werkmethode voordat zorgorganisaties plus welzijnsinstellingen wegens huisdieren te betrekken erbij den zorg plus ie welzijn van cliënten. Via activiteiten, treatment of huisbezoek. Inzet van huisdieren zorgt voordat uitzetting plus instandhouding van sociale contacten.

Cursussen, gespreksgroepen plus therapievormen 

Ter den opleiding leren deelnemers onder andere voeling maken, limieten huis aan te geven plus inzicht hebben te ie inherent rijrichting plus ie effect daarvan op anderen. Zaken diegene wezenlijk zijn wegens eentje betekenisvolle relatie met anderen op te kunnen opbouwen. Maar diegene zowel problematiek te sociale relaties voorkomen.

Dit werkmethode is gestructureerd op migranten plus bestaat eruit dat mits onderdeel van eentje assertiviteitscursus den deelnemers vantevoren den verschillen leren weten plus vatten tussen hun vaderland plus Nederland. Daardoor wordt ie huis mogelijk te onzerzijds land assertiever op te voetstappen plus verlatenheid te voorkomen of verminderen.

Eentje programma van acht weken, specifiek geproduceerd wegens verlatenheid te promoten vastpakken. Ter den opleiding werken deelnemers aan eentje inherent nieuwe toekomst.

  • Opleiding Ie Begint met Taal

Taalcoaching om taalvrijwilligers voordat anderstaligen. Diegene zorgt voordat taalkennis, zelfvertrouwen plus contacten plus ermee zelfredzaamheid voordat den anderstaligen.

  • Vriendschapscursus voordat vrouwen

Opleiding voordat vrouwen van 55+ diegene den ruimte biedt wegens stilzwijgend te staan erbij den inherent vriendschappen plus daarnaast wegens actief aan den slag te gaan met praktische oefeningen wegens vriendschappen te verzorgd.

Meer kennisgeving