Het Omaha System geeft je inzicht in wat je doet als verpleegkundige of verzorgende. Gebruik het daarom niet als een invuloefening. Adviseurs van de stichting Omaha System Support deden onlangs een audit bij een woonzorgcentrum. Zij geven vijf tips voor zorgverleners die met het Omaha System werken.

1. Zet juiste informatie in Aanleiding

Zorg ervoor dat de informatie in de Aanleiding zo is dat medewerkers weten wat van belang is voor die cliënt om de zorg persoonsgericht te maken. Denk hierbij aan:

  • Aanleiding intramuraal verblijf en zorgplan.
  • Ziektebeeld/aandoening/situatie waaruit de aandachtsgebieden voortvloeien.
  • Wat is voor de cliënt belangrijk voor goede zorg?
  • Wat is van belang voor goed samenspel met verwanten?
  • Belangrijke informatie over toegang woning en voor goede omgang en bejegening

2. Uitgangspunt Aanleiding: wat verdient aandacht?

Neem bij het bepalen van aandachtsgebieden als uitgangspunt: wat verdient aandacht bij deze client door middel van dienstverlening. Aandachtsgebieden zijn geen opsomming van problemen.

3. Duidelijke afspraken over scores

Maak duidelijke afspraken over de scores op de signalen en symptomen bij het aandachtsgebied.

Richt de scores op een aandachtsgebied, niet op de hele cliënt. In de toelichtingen kun je zaken specifieker vastleggen: dit streven we na met onze zorgverlening. Beschrijf passende acties, dan kun je rapporteren bij het aandachtsgebied en weet je of deze acties daadwerkelijk helpen de streefscore te behalen.

4. Voorkom massa aan acties

Beschrijf acties zo dat je er op kunt rapporteren; voorkom een massa aan acties bij één aandachtsgebied.

5. Zie Omaha System als onderdeel van het methodisch werken

Werken met het Omaha System is geen ‘knoppentraining’ of een invuloefening, maar is onderdeel van het methodisch werken. Dit is een inhoudelijk denk- en redeneerproces, waarbij je in gezamenlijke besluitvorming komt tot de conclusies die je kunt vastleggen met de classificaties in Omaha System: wat vraagt aandacht bij de cliënt, wat zijn de signalen en symptomen, waar werk je naar toe, welke interventies zijn nodig?

Praktische materialen voor werken met Omaha

Op de website van de Stichting Omaha System Support vind je materialen die je ondersteunen bij het gebruik van het Omaha System, zoals een handleiding, voorbeeldzorgplannen en start- en scholingspakketten. Iedereen kan deze gebruiken. Is je organisatie lid van de stichting, dan kun je nog veel meer materialen gebruiken.

Lid worden van Omaha System


Hoe meer zorgverleners en -organisaties met het Omaha System werken, hoe groter de waarde. Het materiaal dat daarbij is deels gratis te downloaden. Meer specifiek ondersteuningsmateriaal, zoals voorbeeldzorgplannen, casuïstiek en een stappenplan voor invoering, is alleen voor leden toegankelijk.


Lid worden