Den 5 factoren zijn afkomstig uit den Roadmap, eentje praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen van ie Europese project SUSTAIN . Dit samenwerkingsproject heeft zichzelf beziggehouden met den vraag hoe integrale zorg aan thuiswonende ouderen te Europa schenkkan wordt verbeterd. Vandaag stukje 3 te den serie overheen dit onderzoeksproject.

Menselijke waardigheid toestemmen noch wordt geschaad 

Ondanks goede intenties van zorgprofessionals, bevinden oudere mensen zichzelf helaas nog vaak te situaties waarin eentje schending van waardigheid plaatsvindt. Ouderen geoefend bijvoorbeeld ie onvermogen wegens beslissingen te kunnen nemen overheen hun inherent leven, onvoldoende toegang totdat zorg plusteken den negatieve prestaties van verkeerde aannames. Dit wordt veroorzaakt ingevolge stress, beperkte tijdstip plusteken eentje tekort aan hulpbronnen onder zorgverleners. Zowel beperkte vaardigheden spelen eentje rol. Weliswaar staat er te ie EU Handvest voordat den grondrechten dat zowel den waardigheid van oudere mensen diegene zorg plusteken support nodig hebben, noch toestemmen wordt geschonden.  

Den volgende 5 zaken promoten dit waardigheid te borgen: 

1. Conflictmanagement

Ie is beslissend wegens zorg te dragen voordat den kwaliteit van relaties. Tussen zorgmedewerkers wederzijds plusteken tussen zorgmedewerker plusteken cliënt. Dit helpt wegens betere uitkomsten te doordringen te zorgtevredenheid ter den oudere. Effectieve conflictmanagement schenkkan ie verschil uitmaken tussen moeilijke situaties plusteken onhoudbare. Eentje voorbeeld uit den praktijk: hoewel geen van den verbeterprojecten van SUSTAIN te maken heeft gehad met conflictmanagement, hielpen den intervisieontmoetingen diegene georganiseerd werden te Westelijk-Friesland wegens conflicten te voorkomen. Dit ingevolge ie opbeuren van discussies wegens elkaars wentelen huis te vatten plusteken ie terugbrengen van misverstanden tussen professionals. 

2. Toegang totdat kennisgeving overheen gezondheid plusteken welzijn

Hieronder verstaan wij vrije toegang plusteken gewoonte van kennisgeving plusteken ie mee defini met wie den kennisgeving meegevoeld wordt. Research laat zien dat toegang totdat inherent zorginformatie den oudere helpt wegens te klikken met zorgprofessionals, den kennis overheen den inherent gezondheid te vergroten plusteken zelfzorg te verbeteren. Wegens dit te doordringen is ie beslissend wegens administratieve barrières te verminderen.

Eentje voorbeeld uit den praktijk: te eentje verbeterproject te Estland konden cliënten besluiten welke professionals te staat waren wegens hun ordners te te zien. 

3. Eentje waardige omtrek voordat zorg

Met omtrek intenderen wij den setting waarin den zorgactiviteiten wordt gegeven. Wanneer mensen papa wordt, brengen zij relatief veel tijdstip te hun inherent stulp ingevolge. Zij uitbouwen daardoor eentje sterke liaison met hun thuisomgeving waardoor hun sentiment van privacy plusteken vrijheid makkelijk geschonden schenkkan wordt. 
  
Eentje voorbeeld uit den praktijk: den ervaring met ie ‘Huis First project’ te Swale, Engeland liet zien dat ie nodig is voordat zorgprofessionals wegens flexibel te hun optiek zoals den cliënt te zijn. Ie project begon met ie doelwit wegens eentje intake uit te voeren te 2 uur nadat eentje oudere patiënt wasgoed thuisgekomen. Gaandeweg realiseerden zij zichzelf dat dit noch nodig of beslissend wasgoed. Plus voordat sommige patiënten ervaarden zij zelfs dat ie ongepast zullen zijn omdat dit patiënten gewoonweg te vermoeid waren.   

4.    Outreachende werkmethode plusteken ie betrekken van den omtrek

Hieronder verstaan wij den activiteiten diegene totdat doelwit hebben wegens te onderzoeken waar mensen behoefte aan hebben. Hierdoor schenkkan zorg bijvoorbeeld wordt uitgebreid, verbeterd plusteken meer op makker wordt aangeboden. Zowel maakt ie co-creatie mogelijk. Dit schenkkan bijvoorbeeld ingevolge inspraakmomenten te den wijk te organiseren plusteken ingevolge ie betrekken van cliëntvertegenwoordigers te bestuursorganen. Zowel ingevolge tijdstip aan medewerkers toe te begiftigen wegens te netwerken plusteken inzicht te verkrijgen overheen watten er leeft te den wijk. 

Eentje voorbeeld uit den praktijk: te eentje verbeterproject te Estland had den manager ie initiatief genomen wegens den plaatselijke deskundige van input te voorzien. Ie ging hierbij wegens watten er nodig wasgoed wegens den zorg te optimaliseren. Omdat dit manager hiervoor aansloot ter overleggen, kreeg hij zowel meer inzicht te beschikbare hulpbronnen van andere zorgorganisaties. 

5.    Reflectieve oefening plusteken positieve houding

Dit gaat overheen ie terugkaatsen van zorgprofessionals overheen hoe den dag is verlopen. Zowel even stilstaan of zij den cliënt veiligheid plusteken eentje positieve ervaring hebben kunnen bieden. Ie uitoefenen van weerspiegeling is vooral beslissend wegens oplossingen leren te vinden voordat complexe problemen. Ie schenken zorgmedewerkers den potentie wegens te onderzoeken of zij goedje verschillend hadden kunnen exporteren plusteken hoe zij hun oplossingsstrategieën kunnen verbeteren. Zorgprofessionals hebben vermelde dat zij eentje positieve houding te vraaggesprekken mits belangrijke drijvende volume zien achter verbeteringen.  

Eentje voorbeeld uit den praktijk: den stuurgroep van SUSTAIN heeft reflectieve oefening toegepast. Tijdens elke samenkomst, bespraken zij eentje casus vanuit hun gezichtspunt plusteken benoemden zij daarbij watten inderdaad werkte plusteken watten minder. 

Overheen SUSTAIN

Ter ie Europese project SUSTAIN hebben onderzoekers, beleidsmedewerkers plusteken andere vrouwen van acht deelnemende terechtkomen projecten geanalyseerd diegene mits doelwit hadden den integrale zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. Den Roadmap is hun eindproduct plusteken stelt beleidsmensen plusteken politici te staat wegens integrale zorg op te zetwerk plusteken te verbeteren te den inherent omtrek. 

Meer kennisgeving