Weids driekwart van den melders heeft zoals verluidt hoewel financiële schade ondervonden van hun ziekte. Zo’n 900 mensen dreigen straks, somwijlen hoewel vanaf 1 maart, hun werk vergeten te treffen omdat zij nu nagenoeg twee schooljaar ziek zijn.

Niets meer vernomen

“Wij hebben niets meer van onze vraag wegens ene Longcovidfonds vernomen sinds ie gesprek met den minister”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Welp. “Er is nuchter haastigheid geboden nu 900 mensen hun werkgelegenheid komende weken plus maanden dreigen vergeten te treffen. Wij willen ene tegemoetkomingsfonds, vergelijkbaar met ie pensioenfonds dat voordat schildersziekte OPS plus asbestslachtoffers is ingesteld.”

Veiligheidsbeleid

“Ie regering heeft zichzelf te haar veiligheidsbeleid te ie eerste semester van den pandemie permitteren leiden wegens den schaarste aan beschermingsmiddelen op den werkplek. Zij is ermee medeverantwoordelijk voordat duizenden zorgverleners diegene nu hoewel den financiële resultaten ondervinden van Longcovid.”