Den activiteiten komen uit den Roadmap, eentje praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen van ie Europese project SUSTAIN. Dit samenwerkingsproject vorsen hoe integrale zorg aan thuiswonende ouderen ter Europa schenkkan wordt verbeterd. Dit is sector 2 ter den serie overheen SUSTAIN.

Watten is persoonsgerichte zorg? 

Persoonsgerichte zorg gaat uit van iemands individuele behoeftes, voorliefdes, cultuur, capaciteiten plus sterke kanten, ter positie van zijn ziektes of beperkingen. Wanneer zorgverleners zowel ie welzijn van den oudere beïnvloeden, bijvoorbeeld doorheen oog te hebben voordat verlatenheid, verkleint dat risico’s. Te situaties waar eentje oudere noch ter staat is wegens zijn inherent willen plus behoeften te benoemen, schenkkan eentje zorgverlener nog steeds persoonsgericht werken doorheen familieleden plus mantelzorgers te betrekken. 

Persoonsgerichte zorg leidt totdat betere integrale zorg

Betere persoonsgerichte zorg, leidt totdat betere integrale zorg. Den volgende activiteiten dragen daaraan ter: 

1. Goede communicatie plus actief luisteren

Hierdoor krijgen professionals huis inzicht ter den gezondheid van den gebruiker plus zijn sociale plus emotionele situatie. Zij kunnen zo eentje vertrouwensrelatie opbouwen plus den betrokkenheid van den oudere plus zijn mantelzorger vergroten. Actief luisteren vraagt wegens volledige dichtheid, reageren plus onthouden watten iemand heeft verwoord. Ie gaat noch exclusief wegens luisteren met den oren, maar met hart plus kop zicht trachten te krijgen op watten iemand zijn behoeften plus zorgen zijn. Den communicatie moeten erop gestructureerd zijn wegens medische plus vaktaal zoveel mogelijk te vermijding. Zo wordt den belevingswereld tussen den oudere plus den professional overbrugd. 

Praktijkvoorbeeld: ter eentje verbeterproject ter Oostenrijk pasten verpleegkundigen hun taalgebruik aan aan den ouderen. Te positie van ‘dementie’ gebruikten zij termen mits ‘vergetelheid’ of ‘ie memorie beoordelen’ wanneer zij iemand moesten screenen op dementie. 

  • Lees zowel ooit den katern ‘Toversleutels’ van Carlo Leget (hoogleraar zorgethiek). Hierin vraagt hij zichzelf uit of ie stellen van den juiste vragen of stilte, oprechte voetlicht plus eentje open houding den sleutels zijn voordat goede communicatie tussen patiënt plus zorgverlener.

2. Samen besluiten plus zorgplan opstellen

Onderzoeksresultaten toestaan zien dat ‘samen besluiten’ plus ‘samenwerken met den oudere’ leidt totdat minder ziekenhuisopnamen, korter ziekenhuisverblijf plus lagere kosten. Erbij ‘samen besluiten’ is ie bepalend dat den zorgprofessional plus den oudere samen den behandelmogelijkheden zo volledig mogelijk ter ticket brengen doorheen den voor- plus nadelen na te stappen. Ie veranderingsproces van ‘samen besluiten’ helpt zowel ter ie tezamen opstellen van zorgplannen. 

  • Eentje voorbeeld uit den praktijk: ter Catalonië organiseerde ie zorgteam eentje samanscholing met cliënten plus hun zorgverleners. Zo konden zij den zorgplannen doorspreken plus beoordelen diegene waren opgesteld doorheen eentje multidisciplinair casusoverleg. Hierdoor konden ouderen meespelen aan hun inherent zorgplanning, waarna den uitgestippelde acties ter ie zorgplan werden goedgekeurd.
  • Bekijk zowel ooit den infographic ‘Samen besluiten met ouderen’. 

3.    Continuïteit ter den relatie

‘Continuïteit ter den relatie’ leidt totdat eentje vertrouwensband tussen den zorgprofessional plus den oudere. Dit stimuleert empathische gesprekken waarin ie samenwerken was verloopt. Ie verbetert den zorgervaring. Noch exclusief voordat den oudere, maar zowel voordat den zorgprofessional plus den informele mantelzorger. Zowel vergroot ie den kwaliteit van zorg plus draagt ie ter aan betere uitkomsten. ‘Continuïteit ter den relatie’ houdt ter dat professionals eentje continue zorgrelatie waarborgen met den oudere tijdens den tijdstip dat dat nodig is, plus doorheen verschillende gezondheids- plus levensgebeurtenissen heen. Dit schenkkan zowel waargemaakt wordt doorheen eentje menigte zorgprofessionals. Den voorwaarde is dan welnu dat er geen nadeel wordt gedaan aan ie welzijn van den cliënt plus zijn willen plus prioriteiten. 

Bijvoorbeeld: ter Catalonië werkten professionals eraan wegens meer zichtbaar te wordt mits volledig zorgteam. Den ouderen raakten vertrouwd met dat team, waarna hun relatie met den zorg minder afhing van één professional. 

  • Indien dementiezorg zoveel mogelijk te één aanbieder wordt georganiseerd zijn er veel minder barrières voordat den implementatie plus continuering,’ blijkt uit ie research ‘Ketenzorg dementie’

4. Ondersteunde zelfzorg

Ie vermogen van ouderen wegens hun inherent zorg te regelen is essentieel voordat eentje betere inzet plus gewoonte van instituten. Dit geldt zowel voordat ie behoud van hun gezondheid plus welzijn. Wegens support van zorgverleners, familieleden plus den cliënt zelf, schenkkan den cliënt zorgdragen voordat zijn inherent gezondheid, welzijn plus zorg. Professionals kunnen dit verrichten doorheen den inherent rol van den oudere te benadrukken plus gewoonte te maken van effectieve interventies diegene zelfzorginitiatieven intensiveren. 

Eentje praktijkvoorbeeld: ter ie ‘KV RegioMed Zentrum’ ter Templin, wasgoed eentje bepalend mikpunt van ie trio weken durende therapieprogramma dat cliënten ter staat werden poneren wegens zorg te dragen voordat hun inherent gezondheid plus welzijn. Professionals deden dit doorheen eentje individueel therapieplan te maken dat wasgoed afgestemd op den unieke situatie van den oudere. 

Overheen SUSTAIN

Te ie Europese project SUSTAIN hebben onderzoekers, beleidsmedewerkers plus andere vrouwen van acht deelnemende neerdalen projecten geanalyseerd, diegene mits mikpunt hadden den integrale zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. Den Roadmap is hun eindproduct plus stelt beleidsmensen plus chauffeurs ter staat wegens integrale zorg op te zetwerk plus te verbeteren ter den inherent omlijning. 

Meer kennisoverdracht