Watten is ene zorgdiagnose? Dat is ene diagnose diegene vanuit den zorg pretenderen wordt, bijvoorbeeld wegens den casemanager dementie. Den casemanager start dit diagnostisch veranderingsproces, ongeacht den eventuele indicatiestelling.

Watten doet ene casemanager te dit veranderingsproces? Hij controleert of den persoon met dementie plus den mantelzorger den diagnose plus prestaties ja hebben begrepen plus verduidelijkt waar mogelijk. Zowel coördineert hij den inzet van eventuele betrokken specialisten. Denken aan ene psycholoog, logopedist plus ergotherapeut. Daarnaast neemt den casemanager zowel taken op zichzelf zoals sociale sponsoring plus psycho-educatie tijdens ie veranderingsproces. 

Voer jij den zorgdiagnose uit of heb jij hier ene aandeel te? Lees dan den drietal tips voordat ie stellen van den zorgdiagnose dementie: 

1. Maak samenwerkingsafspraken

Zorg voordat goede co met collega-zorgprofessionals te den eerste, tweede plus derde streep. Maak samenwerkingsafspraken overheen ie traject, ie vangnet van signalering plus den toeleiding zoals diagnostiek plus treatment.

2. Vergoot veerkracht plus positieve gezondheid

Breng samen met den persoon met dementie plus zijn naasten den prestaties van den ziekte op ie dagelijks leven te landkaart. Let daarbij op ie vergroten van veerkracht van betrokkenen plus hun positieve gezondheid. Heb daarnaast zowel voetlicht voordat den directe omlijning van den cliënt. Wie vermag ene ondersteunende rol spelen? 

Gewoonte den volgende hulpmiddelen: 

3. Ondersteun mantelzorgers

Heb voetlicht voordat den draaglast plus draagkracht van betrokken mantelzorgers. Ie is relevant dat zij hun activiteiten plus den mantelzorg kunnen volhouden. Voorkom dat zij onoverkomelijke fysieke, psychosociale of financiële problemen ondervinden wegens hun inzet voordat den persoon met dementie.