Goede coördinatie is eentje van den sleutels voordat succesvolle integrale zorg aan oudere mensen diegene thuis woon. Ie brengt uiteenlopende services samen van zorg- plus welzijnsorganisaties plus laat zij naadloos samen werken. Maar hoe doen jouw dat wasgoed? Wij doorspreken drietal bewezen factoren. 

Integrale zorg thuiswonende ouderen verbeteren

Den 3 factoren komen uit den Roadmap, eentje praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen van ie Europese project SUSTAIN. Dit samenwerkingsproject hield zichzelf bezig met den vraag hoe integrale zorg aan thuiswonende ouderen ter Europa schenkkan wordt verbeterd. 

Voordelen coördinatie: minder opnames

Research laat zien dat betere coördinatie van zorg omvangrijke voordelen heeft voordat ouderen. Denken hierbij aan minder opnames ter ie ziekenhuis plus verpleegtehuis. Zowel beperkt ie den opnameduur plus ie veel heropnames. Voordat goede coördinatie is ie fundamenteel dat den behoeftes plus voorliefdes van den oudere ter speelkaart zijn gebracht plus dat er eentje uitgebreid zorgplan is opgesteld met den oudere zelf. Eentje belangrijke voorwaarde is totdat slot dat den services georganiseerd plus gemonitord wordt op eentje wijze waarvan bewezen is dat ie werkt.  
Den volgende factoren verbeteren coördinatie: 

1.    Casemanagement – Casemanagement zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen woon plus brengt ie veel opzoeken aan zorgfaciliteiten terug. Onder casemanagement verstaan wij ie samenwerkingsproces dat bestaat uit activiteiten indien ‘ter speelkaart brengen’, plannen, faciliteren plus belangenbehartiging van den zorgbehoeftes van den oudere. Den casemanager zorgt bijvoorbeeld voordat continuïteit ter den relatie met den cliënt, verzamelt inlichting van den betrokken zorgverleners plus neemt verantwoordelijkheid voordat den geleverde zorg. 

  • Eentje opgeleide lesuur uit den praktijk; ie is fundamenteel dat casemanagers ge wordt plus vol procuratie krijgen wegens dit rol op zichzelf te nemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld noch tijdens ie Mendedi-verbeterproject ter Estland. Zorgmedewerkers werden daarginds geïntroduceerd met den statement dat zij den rol van verpleegkundigen op zichzelf zullen nemen. Terwijl zij werkelijk den casemanagers waren. Bepalen factoren beperkten hun mogelijkheden wegens ie casemanagement uit te voeren, waaronder beroepscultuur, richtlijnen plus voorschriften. 

2.    Gezamenlijke zorgintake – Hieronder verstaan wij eentje gestandaardiseerde wijze wegens den gezondheids- plus zorgbehoeftes van den oudere persoon plus zijn mantelzorger te verkennen. Mits dit tezamen gebeurt, paardenhoeven zij dit veranderingsproces noch meerdere omdraaien te doorlopen. Dit levert dan zowel eentje verbeterde zorgervaring voordat den oudere op. Ie brengt alle behoeftes van den persoon ter speelkaart plus hoe dit kunnen wordt volbracht. Onderzoeksresultaten permitteren zien dat eentje uitgebreide gezamenlijke zorgintake ervoor zorgt dat cliënten hogere scores geven aan hun inherent gezondheid plus welzijn. Zowel draagt ie tijdens aan lagere depressiescores, verminderd veel valincidenten plus eentje verbeterde kwaliteit van leven voordat degenen diegene ter staat zijn wegens ter den inherent omlijning of stulp te blijven.

  • Erbij ‘Swale Huis First service’ ter Engeland wasgoed eentje gezamenlijke intake eentje van den sleutels voordat ie verbeterproject. Dit gezamenlijke intake vond tijdens den persoon thuis positie, ter positie van meerdere intakes zowel ter indien buitenshuis ie ziekenhuis. 
  • Bekijk ie Walcheren Integrale Zorg Proefje van BeterOud.

3.    Management tijdens overgang van zorg – Hieronder verstaan wij alle activiteiten diegene den oudere ondersteunen wanneer hij ontslagen wordt uit ie ziekenhuis. Was management helpt den oudere plus zijn mantelzorger tijdens ie signaleren van conditieverslechtering. Daarnaast ondersteunt ie tijdens medicatiebeheer, ie reserveren plus porties van gezondheidsinformatie plus ie realiseren van follow-up-afspraken plus – opzoeken. Was management tijdens overgang van zorg schenkkan den gezondheid van oudere mensen significant beïnvloeden, verbetert hun vermogen wegens zelfstandig te woon plus vermindert kosten.  

  • Eentje vitaal volledig zorgsysteem ter Colorado laat zien dat verbeterde management tijdens den overgang van zorg helpt wegens heropnames terug te brengen. Hun tussenkomst bracht ie veel heropnames ter ie ziekenhuis terug met 30 procent. Zowel werden den gemiddelde kosten vanaf cliënt teruggebracht zoals 20 procent. 
  • Lees zowel ooit ‘Voetlicht voordat ouderen ter seniorvriendelijke ziekenhuizen’
  • Bekijk meer overheen Transmurale Zorg

Overheen SUSTAIN

Te ie Europese project SUSTAIN hebben onderzoekers, beleidsmedewerkers plus andere vrouwen van acht deelnemende neerdalen projecten geanalyseerd diegene indien mikpunt hadden den integrale zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. Den Roadmap is hun eindproduct plus stelt beleidsmensen plus politici ter staat wegens integrale zorg op te zetwerk plus te verbeteren ter den inherent omlijning. 

Ie SUSTAIN project worden gefinancierd voort ie Horizon 2020 programma voordat research plus innovation  (2014-2020).

Meer oplezen overheen Sustain?