Te den eerste week van sprokkelmaand overleden zoals schatting 3.450 mensen. Dat zijn er ruwweg evenveel mits verwachten, maar haast 300 meer dan er te den week ervoor overleden. Te den laatste week van januari stierven 3.162 mensen. Den sterfte nam voordat iedere leeftijdsgroep toe ten opzichte van den week daarvoor. Onder Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen plusteken gehandicaptenzorginstellingen, bleef ruwweg gelijksoortig. Dit meldt ie CBS. 

Sinds den laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lagen ie tal overlijdens sinds start augustus 2021 daarboven den verwachte cijfers zowel haast elke week wasgoed er sprake van oversterfte. Te week 5 van 2022 registreerde ie RIVM 40 overleden coronapatiënten.

Sterfte honingbij Wlz-zorggebruikers lager dan verwachten

Den sterfte honingbij mensen diegene zorg ontvingen te ie kader van den Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen plusteken gehandicaptenzorginstellingen, bleef op voet van den schatting ruwweg gelijksoortig te week 5. Er overleden ruwweg 1.200 Wlz-zorggebruikers, 150 minder dan verwachten. Sinds week medio december 2021 daalt den sterfte onder Wlz-zorggebruikers, sinds den laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer.
Den sterfte onder den overige populatie nam op voet van den schatting toe te week 5. Er overleden ruwweg 2.250 mensen van den overige populatie, haast 150 meer dan ie verwachte tal overledenen voordat week 5. Zowel onder dit menigte daalde den sterfte sinds week 50 van 2021. Sinds den eerste week van 2022 is er geen oversterfte meer.

Sterfte te alle leeftijdsgroepen toegenomen

Den sterfte onder 80-plussers is te week 5 iets toegenomen: er overleden zoals schatting 1.900 mensen van 80 klas of papa. Dat zijn er haast 150 minder dan verwachten voordat dit tijdsperiode. Onder mensen van 65 totdat 80 klas overleden vorige week ruwweg 1.050 mensen, iets meer dan verwachten. Onder mensen jonger dan 65 klas wasgoed den sterfte te week 5 zoals schatting haast 500, haast 100 meer dan verwachten. Te dit leeftijdsgroep wasgoed er sprake van oversterfte.

Vanwege: Nationale Zorggids