Dat is ie laagste tal te 25 schooljaar

Te 2020 maakten 221 mille nageslacht totdat 18 schooljaar fragment uit van eentje huishouding met eentje inkomen onder den lage-inkomensgrens. Dat is ie laagste tal te 25 schooljaar. Ie komt neer op 6,9 procent van alle nageslacht, modaal 2 vanaf schoolklas. Erbij weids 95 mille nageslacht (3,1 procent) moest ie gezin hoewel viertal schooljaar of langer rondkomen van eentje verachtelijk inkomen. Dit meldt ie CBS te ie rapport Armoede plus sociale uitsluiting 2021.

Te 2013 liepen 331 mille nageslacht risico op armoede. Daarna werden ie er elk schooljaar minder. Ie percentage nageslacht dat fragment uitmaakt van eentje huishouding dat minstens viertal schooljaar eentje laag inkomen had daalt vanaf 2016.

Armoederisico te 25 schooljaar meer dan gehalveerd
Vijfentwintig schooljaar geleden liep nog weids 17 procent van den nageslacht armoederisico, watten neerkomt op haast 5 nageslacht vanaf schooljaar. Staart jaren negentig begon ie te valleien. Te 2008, aan ie start van den economische depressie, stagneerde ie armoederisico wegens vervolgens te stijgen zoals haast 10 procent te 2013.Ie percentage minderjarigen dat is blootgesteld aan eentje langdurig armoederisico lig vlak voordat den eeuwwisseling rond 7,5 procent plus wasgoed ermee weids twee keer zo vitaal indien te 2020.

Relatief veel nageslacht uit eenoudergezinnen met armoederisico
Nagenoeg 86 mille nageslacht uit eentje eenoudergezin plus weids 116 mille nageslacht uit eentje tweeoudergezin hadden te 2020 eentje risico op armoede. Dat komt neer op 20 procent van den minderjarige nageslacht uit eentje eenoudergezin plus 5 procent van diegene uit eentje tweeoudergezin. Te eenoudergezinnen is maar één kostwinner. Daarnaast willen dit gezinnen vaker van eentje bijstandsuitkering rondkomen.

Koters van vluchtelingen hooggelegen armoederisico
Koters uit eentje huishouding met eentje migratieachtergrond varen meer mogelijkheid op armoede dan nageslacht zonder migratieachtergrond. Vooral nageslacht uit Syrië, Eritrea plus Somalië hadden eentje hooggelegen risico op armoede (50 totdat weids 60 procent). Den vluchtelingen uit dit terechtkomen diegene eentje visum hebben zijn merendeels onzelfstandig van eentje bijstandsuitkering plus leven dan veelal onder den lage-inkomensgrens. Onder nageslacht met eentje westerse migratieachtergrond springen den Bulgaarse nageslacht eruit. Van kip had haast 20 procent eentje armoederisico te 2020.

Met armoederisico vaker ziekjes plus te zwaar
Van den nageslacht uit eentje laag-inkomensgezin had 10 procent zoals inherent zeggen geen goede gezondheid, tegen 5 procent van den nageslacht uit eentje gezin met eentje inkomen bovenin den lage-inkomensgrens. Ie aandeel nageslacht met overgewicht wasgoed te den lage-inkomensgroep weids 2 keer zo hooggelegen indien te den menigte nageslacht met eentje inkomen daarboven. Koters diegene te eentje laag-inkomensgezin woon, scoren toch noch op alle ongezonde leefstijlen slechter. Zo verschilde ie percentage nageslacht dat voldoet aan den beweegrichtlijn noch tussen nageslacht met plus zonder armoederisico. Zowel wasgoed er geen verschil te ie aandeel tieners van 12 totdat 18 schooljaar dat dagelijks rookt. Den menigte tieners zonder armoederisico dronk verhoudingsgewijs vaker drank dan den lage-inkomensgroep.

Twee derde noch elk schooljaar eentje week verloftijd
Gezinnen met eentje verachtelijk inkomen hebben herhaaldelijk te maken met financiële beperkingen. 66 procent van den lage-inkomensgezinnen met minderjarige nageslacht gaf te 2020 aan dat zij noch elk schooljaar eentje week op verloftijd kunnen. Van den overige gezinnen wasgoed dat 9 procent. Den lage-inkomensgezinnen zeggen zowel vaker dat er onvoldoende strafbaar is wegens ie stulp probaat te verwarmen of wegens regelmatig nieuwe kleren te kopen. Voorts heeft 30 procent wegens onvoldoende financiële middelen geen automaat plus moeten 14 procent ie zonder eentje pc, laptop of tablet doet. Erbij gezinnen met eentje inkomen bovenin den lage-inkomensgrens is nauwelijks sprake van dit beperkingen.

 


Aanvullende informatie …

Raadpleeg den inspiratiebron plus/of aanbieder voordat meer inlichting overheen dit manifest. Televisiejournaal vermag veranderen, onjuistheden of onjuistheden omvatten. Lees zowel onze disclaimer plus rapporteer a.u.b. berichten, reacties plus/of beeld diegene ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op den onderstaande tags voordat relevante berichten, indien dominant …

Naam schrijfster plus/of herschrijven wegens: CBS
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Put via dit wetsartikel: : CBS
Watten is den URL via dit inspiratiebron?: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/49/221-duizend-kinderen-met-armoederisico-laagste-aantal-in-25-jaar
Originele waardigheidstitel: 221 mille nageslacht met armoederisico, laagste tal te 25 schooljaar
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-12-08