Van alle jongeren tussen den 15 plus 25 schooljaar met betaald werkgelegenheid, zei 21 procent te 2021 regelmatig of vaak stress overheen hun werkgelegenheid te hebben. Erbij jonge vrouwen kwam dit met 23 procent watten vaker voordat dan honingbij jonge mannen (18 procent). Ter 2021 had 71,7 procent van den jongeren betaald werkgelegenheid, meldt CBS. 

Tieners tussen den 15 plus 18 schooljaar hadden minder vaak geregeld stress overheen hun werkgelegenheid dan jongvolwassenen tussen den 18 plus 25 schooljaar. Mits tieners werkgelegenheid hebben, gaat ie veelal wegens ene bijbaan. Jongeren met inclusief ene bijbaan ervoeren dan zowel minder stress overheen hun werkgelegenheid dan jongeren voordat wie ie werkgelegenheid geen bijbaan betrof: 11 procent tegen 31 procent. Van den werkende jongeren waarbij ie noch ging wegens ene bijbaan, waren ie vooral zelfstandigen diegene regelmatig of vaak last hadden van werkstress.

Hoge inherent verwachtingen

Van alle werkende jongeren gaf 27 procent aan dat zij somwijlen of geregeld werkstress ervoeren omdat zij te veel van zichzelf vooruitzien. Zowel schrikachtig zijn wegens mankementen te maken plus ene hoge werkdruk om te veel of te moeilijk werkgelegenheid werden relatief vaak medegedeeld indien redenen van werkstress. Vooral jonge vrouwen zeiden te veel van zichzelf te vooruitzien, of schrikachtig te zijn wegens mankementen te maken. Jonge mannen gaven minder vaak aan werkstress te geoefend om dit uitgangspunten.

Werkstress om coronacrisis

Van alle 15- totdat 25-jarige jongeren met betaald werkgelegenheid gaf 24 procent aan dat den coronacrisis heeft geleid totdat meer werkstress. 29 procent ervoer even vaak werkstress indien voordat den coronacrisis plus 13 procent zo minder vaak. Vooral jonge vrouwen hadden om den coronacrisis vaker last van werkstress dan jonge mannen: 28 procent tegenover 20 procent.

Doorheen: Nationale Zorggids