Jonge vrouwen vaker slachtoffer van huiselijk geweld

Te 2020 gaf 20 procent van den Nederlandse jongeren tussen den 16 plus 24 schooljaar aan te den voorgaande twaalf maanden slachtoffer te zijn werd van huiselijk geweld. Jonge vrouwen hebben vaker met huiselijk geweld te maken dan jonge mannen. Erbij 12 procent van den 16- totdat 24-jarige jongeren ging ie wegens structureel huiselijk geweld, dat wil zeggen maandelijks, wekelijks of zelfs (haast) dagelijks. Dat blijkt uit eentje nieuwe anatomiseren vanwege ie CBS overheen jongeren op poot van den Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld plus Seksueel Geweld van ie CBS plus ie WODC, waarvan den gegevens te maart plus april 2020 zijn verzameld.

Jongeren hebben relatief vaak te maken met lichamelijk huiselijk geweld. Hieronder valt onder andere slaan, spades plus ie dreigen met lichamelijke pijn. 12 procent van den 16- totdat 24-jarigen gaf aan te den twaalf maanden voorafgaand aan ie research slachtoffer te zijn werd van eentje of meerdere vormen van lichamelijk geweld te huiselijke kringvormig. Zowel hebben zij relatief vaak te maken met dwingende controle: 10 procent van den 16- totdat 24-jarigen. Dit is eentje vorm van huiselijk geweld met eentje structureel letterteken, waarbij één persoon den ander sterk domineert. 5 procent worden slachtoffer van stalking vanwege eentje ex-partner te den twaalf maanden voorafgaande aan ie research. Seksueel geweld te huiselijke kringvormig kwam ie minst voordat onder jongeren: hiervan worden 3 procent te 2020 slachtoffer.

Jonge vrouwen vaker slachtoffer van huiselijk geweld
Voordat alle vormen van huiselijk geweld geldt dat jonge vrouwen te 2020 vaker slachtoffer waren dan jonge mannen. Zij waren met name vaker slachtoffer van seksueel geweld te huiselijke kringvormig: 5 procent, tegenover 1 procent van den mannen. Zowel stalking vanwege eentje ex-partner kwam onder vrouwen van 16 totdat 24 schooljaar met 7 procent vaker voordat dan ter mannen (3 procent).

16- totdat 24-jarige jongeren diegene ter hun ouders woonden plus hun leeftijdsgenoten diegene op zichzelf woonden, gaven ruwweg even vaak aan slachtoffer te zijn werd van huiselijk geweld (20 procent tegenover 19 procent). Welnu kregen jongeren diegene op zichzelf woonden haast trio keer zo vaak te maken met seksueel geweld indien thuiswonende jongeren (6 procent tegenover 2 procent).

Mannen vaker plegers van dwingende controle plus lichamelijk geweld
Den jongeren diegene slachtoffer waren van huiselijk geweld is gevraagd zoals kenmerken van den pleger(s). Erbij slachtoffers van dwingende controle wasgoed volgens 35 procent den pleger man, ter 28 procent vrouw. Volgens 26 procent betrof ie personen van beide geslachten. Erbij slachtoffers van lichamelijk geweld wasgoed volgens 45 procent den pleger man, ter 24 procent vrouw. 13 procent had zowel met mannelijke indien met vrouwelijke plegers te maken.

62 mille meldingen van kindermishandeling ter Veilig Thuis
Erbij vermoedens van huiselijk geweld ter minderjarigen kunnen slachtoffers, omstanders plus professionals voeling tapen met Veilig Thuis. Veilig Thuis schenkkan raadgeving plus steun geven overheen watten diegene diegene voeling opneemt zelf schenkkan uitrichten. Is dit noch mogelijk of is den situatie te ingewikkeld of ernstig, dan schenkkan den luider eentje melding uitrichten plus komt Veilig Thuis te aktie. Te 2020 kregen Veilig Thuis-organisaties 62 mille meldingen van vermoedens van kindermishandeling ter minderjarigen. Te veel gevallen (28 mille) waren er vermoedens van emotionele of psychische verwaarlozing. Zowel vermoedens overheen ie getuige zijn van geweld te ie gezin (25 mille) plus emotionele of psychische mishandeling (23 mille) kwamen relatief veel voordat.

 


Aanvullende informatie …

Raadpleeg den rivierbron plus/of aanbieder voordat meer verwittiging overheen dit bulletin. Televisiejournaal schenkkan veranderen, ongemakken of onjuistheden omvatten. Lees zowel onze disclaimer plus rapporteer a.u.b. berichten, reacties plus/of beeld diegene ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op den onderstaande tags voordat relevante berichten, indien present …

Naam schepper plus/of herschrijven vanwege: CBS
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Put ter dit wetsartikel: : CBS
Watten is den URL ter dit rivierbron?: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/39/1-op-5-jongeren-slachtoffer-van-huiselijk-geweld
Originele waardigheidstitel: 1 op 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-09-28