Toetsingskader ‘meetlat van ouderen’

Ie toetsingskader, zowel welnu den meetlat van ouderen medegedeeld, helpt wegens te luisteren zoals den ouderen zelf. Ie ouderenplatform heeft samen hun willen beschreven. Indien jij wilt stichten met ene opzienbarend initiatief of mits jij jij afvraagt of jij wasgoed bezig bent kun jij den meetlat, uit ie toetsingskader, erop pakken. ‘Indien ie getoetst is, is ie te ieder geval wasgoed geregeld’, zegt Gonny den Vries (ouderenvertegenwoordiger).

 • Tip: Google ooit op ‘Verdrag voordat den ouderenzorg’. Daarginds lees jij meer overheen acties wegens verlatenheid te signaleren plus te doorbreking, goede zorg plus steun thuis te organiseren plus den kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.
 • Tip: ie Seniorvriendelijke ziekenhuis heeft veel raakvlakken met ie toetsingskader, maar ie toetsingskader verstrekken meer praktische handvatten.

transmurale-zorg-bijeenkomst-13sept

Toepassen toetsingskader te den praktijk

Linda Hartel (beleidsmedewerker AMC) vertelt hoe jij ie toetsingskader kunt toepassen te jij dagelijks werkgelegenheid. Gedurende ie vernieuwen van den plattelands toepasbare Handleiding Transmurale Zorgbrug konden zij den kritische conservenblik van ouderen wasgoed topassen. Ie AMC heeft zowel aan den hand van ie toetsingskader plus gesprekken met ie ouderenpanel hun inherent tempo van zaken te ie ziekenhuis getoetst. Met ie idee: verrichten wij welnu waar den ouderen behoeften aan hebben? Zij constateerden ene veel zaken:

Den huidige screening sluit onvoldoende aan gedurende watten den ouderen zelf willen. Linda: ‘wij hebben onze inherent screening via ie toetsingskader gelegd plus constateerden dat den focus vaak ligt op ie medische gedeelte. Onderbrak vragen nipt iets verschillend te stellen of huis doorheen te vragen ontvang jij veel meer kennisoverdracht overheen iemands situatie. Zowel is ie relevant dat wij den boomtak geriatrie op tijdstip inschakelen wegens handeling te ondernemen zoals verontschuldiging van signalen te den screening.

 • Tip: sommige problemen zijn zowel te terugvoeren totdat verlatenheid plus of isolement. Onderbrak breder te loeren kom jij hier voorheen achter.

Ene ander punt dat ie AMC opviel: ie volledig behandelplan is te den praktijk noch zo volledig mits werkelijk gedacht. Werkelijk wordt er te ie ziekenhuis iemand gemist zoals den wijk den wijkverpleegkundige heeft. Zowel plattelands mits in ie AMC loopt nu ene pilot wegens ie functieprofiel van regieverpleegkundige vorm te geven. Dit vermag zorgen voordat coördinatie in plus tussen disciplines.

 • Tip: ga gedurende eerdere opnamen noch uitsluitend ge op opnamen in jij inherent ziekenhuis: iemand vermag zowel ene spoedopname elders hebben gehad.
 • Tip: benut den kennis diegene nu afwezig is gedurende den huisarts of den wijkverpleegkundige.

Ie toetsingskader helpt wegens ene stap terug te verrichten plus vermag inspireren totdat nieuwe inzichten, aldus Linda. Volgens ie toetsingskader zijn den volgende zaken van bij:

Screening op risico’s

Jou moeten vooraf weten watten mensen nodig hebben. Dan stap kun jij goede zorg leveren. 

 • Tip: heb wasgoed te beeld waar jij op wilt screenen. Welke personen zijn bijvoorbeeld reserve kwetsbaar plus verdienen reserve voetlicht? Bedenk wie dit zijn te jullie regio.
 • Tip: mits jij weet wie jij wilt screenen, helpt dit wegens gerichte vragen te fantaseren.

Stel ene volledig behandelplan op

Te ie volledig project kunnen ouderen zelf declareren watten zij welnu of noch willen.

 • Tip: Ga immer na of men heeft begrepen watten jij zegt.
 • Tip: gewoonte den 3 vragen van samen besluiten:

  o Watten zijn den mogelijkheden?

  o Watten zijn voor- plus nadelen van den mogelijkheden?

  o Watten betekent dat te mijn situatie?
 • Tip: Ie is noch schattig den verantwoordelijkheid van den professionals, maar zowel van den ouderen zelf wegens hun willen kenbaar te maken. Zij willen natuurlijk welnu geïnformeerd zijn. Dit zullen jij kunnen verrichten doorheen voorlichting te geven, bijvoorbeeld te ouderenbladen. POH-ers plus huisartsen kunnen kennisoverdracht geven mits iemand zoals ie ziekenhuis gaat. Indien iemand schielijk wordt opgenomen, vermag den kennisoverdracht zowel wordt nagestuurd.

Ga te gesprek overheen den rol van gezin

Noch iedereen wil dat den gezin/diegene diegene mee is van alles op den hoogte is plus overal gedurende betrokken wordt.

 • Tip: stem samen ge watten welnu/noch besproken wordt met den naasten.
 • Tip: ie gesprek overheen den rol van den gezin wordt vaak vergeten, zorg ervoor dat jij nu tijdens den anamnese hierbij stilstaat.

Voorbereidingen voordat zorg thuis

Gonny vertelt ene voorbeeld waarbij nu te ie ziekenhuis wordt bijgehouden of er visite komt, of watten iemand vertelt overheen activiteiten; dit kennisoverdracht wordt doorgegeven aan den thuiszorgmedewerkers. Zij kunnen zo zowel zien of er ene bepaald netwerk is, waar bijvoorbeeld op ingespeeld vermag wordt.

 • Tip: Formuleer ene Wie ben ik – levensverhaal.
 • Tip: Ga voordat iemand overheen gaat zoals intramurale zorg gedurende mensen thuis via. Zo ontvang jij ene indruk van hoe diegene persoon is. Iemand vermag zichzelf thuis verschillend ondersteund dan te ene menigte.

Ontslagbrief plus toelichting

Gonny verstrekken aan: Ie komt vaak voordat, zeker zowel gedurende ouderen, dat jij noch onthoudt watten den geneesheer vertelt. Onderbrak ene goede ontslagbrief voorkom jij dat dubbele kennisoverdracht wordt gegeven.Zowel zorg jij ervoor dat iemand noch te paniek raakt, omdat den oudere zelf spullen vermag nalezen.

 • Tip: schrijf wasgoed den kennisoverdracht op diegene nodig is voordat den oudere zelf, maar zowel voordat zijn naasten plus behandelaren. Verwachten noch dat iemand dat zelf welnu vermag zei. 

Niets overheen onzerzijds, zonder onzerzijds

Marjan Hurkmans (voorzitter BeterOud) plus Gonny den Vries (ouderenvertegenwoordiger) vatten den trend samen: Waar jij vroeger mits jij zoals buitenshuis liep veel kinderwagens zag, zie jij nu vooral veel rollators plus scootmobiels. Er zijn meer ouderen. Ie is dus noodzakelijk dat wij daarginds op inspelen. Plusteken hoe kun jij dat huis verrichten, dan te luisteren zoals den ouderen zelf? ‘Noch overheen onzerzijds, zonder onzerzijds’ is ie credo.

Dit wasgoed voorlopig den laatste sessie van den leergemeenschap Transmurale Zorg. Vasthouden dit webstek, onze LinkedIn-pagina te den gaten of abonneer jij op den rondschrijven wegens op den hoogte te blijven van den laatste ontwikkelingen in dit thema.

Meer oplezen