De activiteiten bestaan onder andere uit workshops, trainingen en webinars over de wet. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de online training ‘Handelen naar de geest van de Wet zorg en dwang’ van het LOC. In deze training ligt de nadruk op de mogelijkheden om afwegingen te maken tussen vrijheid en veiligheid bij mensen die zorg nodig hebben.

Een andere activiteit is de Vilans-workshop ‘Kun je samen beslissen bij onvrijwillige zorg?’ waarin je samen met andere deelnemers kijkt of het model ‘Samen beslissen’ ook werkt in het kader van de Wet zorg en dwang.