10 tips voordat ie betrekken van mensen 

  1. Ga uit van ie dagelijkse leven van eentje onderdaan, knipsluiting ie leven noch ter stukken, maar kijk volledig zoals ie leven, met zorg plus support.
  2. Betrek inwoners vanaf den start tijdens kwaliteit, ga ter samenspraak met inwoners.
  3. Maak inbreng van inwoners zichtbaar voordat iedereen, werkgelegenheid bijvoorbeeld met ervaringsverhalen op filmrolletje, benut zowel sociale media.
  4. Start tijdens koplopers, mensen diegene re iets willen (zowel tijdens ambtenaren, professionals indien inwoners).
  5. Betrek ambtenaren diegene ie wieg vinden wegens met ouderen, mantelzorgers, mensen met eentje restrictie plus zulke te praten.
  6. Ga zoals zonder plus sluit aan tijdens ontmoetingen, samenkomsten, oploopjes plus wijkoverleggen.
  7. Start kleinschalig, leg noch alles van tevoren vast, zorg voordat ruimte wegens waar te toestaan ontwikkeling plus zichzelf te toestaan uitbouwen. 
  8. Benut ontwikkelde methoden zoals ie Kwaliteitskompas plus ie Toetsingskader Sociaal Domein plus kwaliteitsinstrumenten diegene voordien ter andere sectoren zijn ontwikkeld. 
  9. Maak burgerkracht onderdeel van gemeentelijk kwaliteitsbeleid, denken tijdens kwaliteit dus zowel aan inherent regie, autonomie plus keuzevrijheid.
  10. Maak gewoonte van bestaande gereedschappen, bijvoorbeeld van Voetlicht voordat Iedereen (AVI), ontwikkeld wegens Wmo-raden, Raden Sociaal Domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers plus gemeenten te ondersteunen.

Inspiratiedossier Gemeenschap ter beeld

Den tips zijn afkomstig uit ie inspiratiedossier Gemeenschap ter beeld dat Vilans ontwikkelde op verzoek van samenwerkende patiënten- plus cliëntenorganisaties.
Den publicatie bevatten voorbeelden van bewoners diegene wordt betrokken tijdens den ontwikkeling plus vooruitgang van den zorg plus support. Ie file is bedoeld voordat lokale belangenbehartigers, adviesraden plus gemeenten.

Meer verwittiging