Carrouseldag

Voorbehouden en risicovolle handelingen voor Verzorgenden-IG en Verpleegkundigen

De carrouseldag Voorbehouden en risicovolle handelingen richt zich op zorgprofessionals die werkzaam zijn als verpleegkundige of verzorgende-ig. De carrouseldag is zeer geschikt voor zzp’ers in de zorg.

Wij zorgen ervoor dat je weer bevoegd bent, zodat je je in de praktijk verder kunt bekwamen.

Startdatum Maandag 22 februari 2021
Locatie Zorgcollege Eindhoven
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Dinsdag 02 maart 2021
Locatie Zorgcollege Amsterdam
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag dinsdag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Vrijdag 05 maart 2021
Locatie Zorgcollege Rotterdam
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag vrijdag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Dinsdag 13 april 2021
Locatie Zorgcollege Rotterdam
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag dinsdag
Vrijblijvend inschrijven

 

Inhoud carrouseldag

Het doel van de scholing is dat verzorgenden en verpleegkundigen, die bevoegd zijn om de handelingen uit te voeren, beschikken over actuele kennis en bekwaam zijn en blijven in de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen. Door scholing en oefenen tijdens de scholing word je bevoegd. Door te oefenen in de praktijk word je bekwaam.

Tijdens de carrouseldag geven we je kennis en inzicht over de voorbehouden en risicovolle handelingen, conform de geldende Vilans-protocollen.

Onder toezicht van een gediplomeerde trainer voer je onderstaande voorbehouden en risicovolle handelingen uit, conform de geldende Vilans-protocollen.

Duur training

Een dag van 9.30 uur tot 16.30 uur

Maximaal 12 deelnemers

Handeling Toelichting
Wet BIG* Kennis en inzicht van de wet BIG en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk.
Medicatie; veiligheid en risicosignalering. Toedieningswijzen: (par)enteraal. Indicaties en contra-indicaties. Beoogde effecten, overgevoeligheid, allergie, anafylactische shock.
Enterale voeding/sondevoeding Het inbrengen en verwijderen van een maagkatheter. Het toedienen van sondevoeding met een voedingspomp en via bolus-toediening. Het verzorgen van en/of toedienen van voeding en medicatie via de PEG (J)-sonde. Spoelen van de PEG (J).
Stomazorg Urostoma, ileostoma, colonstoma. Dubbelloopsstoma. Tijdelijk en permanent stoma. Stomazorg en materialen. Toedienen van (verlengde) microlax/klysma en irrigatie van de stoma.
Blaaskatheter Materialen en toepassingen. Inbrengen en verwijderen van een verblijfskatheter bij de man/vrouw. Het verzorgen en/of verwisselen van een suprapubisch katheter. Blaasspoelen met urotainer. Katheterspoeling uitvoeren. Het verzorgen van een urostoma. Het verzorgen van een nefrodrain.
Injecteren Veilige naalden. Het klaarmaken van een injectie met medicatie. Het toedienen van subcutane en intramusculaire injecties. Het inbrengen van een saf-t-intima of veilige venflon i.v.m. comfortbeleid of een hypodermoclyse. Het toedienen van medicijnen per subcutane en intramusculaire injectie. Het toedienen van insuline met een insulinepen. Het bepalen van de bloedsuikerwaarde.
Wondzorg Wondclassificatie (WCS en TIME). Observeren van en rapporteren over wonden. Het verzorgen van  wonden. Verbandmaterialen: doelen en toepassing. Het aanbrengen van de diverse verbandmaterialen.
Zuurstoftoediening Via cilinder en zuurstofconcentrator. Zuurstoftoediening, de zorg voor eigen veiligheid en die van de cliënt. Meten van de O2 saturatie. Verpleegkundig rekenen.

* De Wet BIG is een vast onderdeel van deze carrouseldag

Toelating Training Voorbehouden en risicovolle handelingen

Deelnemers aan de training/toetsing Voorbehouden en risicovolle handelingen dienen in het bezit te zijn van een:

  • Diploma Verzorgende-IG
    Diploma verpleegkundige (mbo of hbo)
  • Geldige BIG-registratie (alleen voor verpleegkundigen)

Certificering

Je ontvangt een certificaat van de door jou gekozen en correct uitgevoerde voorbehouden en risicovolle handelingen, conform de geldende Vilans-protocollen.

CREBO Erkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Sorgulyceum zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) wordt voldaan aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat Zorgcollege praktijkopleidingen biedt, waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Zorgcollege werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Sorgulyceum. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten 
De carrouseldag Voorbehouden en risicovolle handelingen kost € 395,-. Geen verborgen kosten. Dit bedrag dekt alle kosten, inclusief het lesmateriaal.