BIG Herregistratie Verpleegkundige

Voor het aanvragen van een herregistratie als verpleegkundige in het landelijk BIG-register moet je voldoen aan een werkervaringseis. Je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis dan kun je je alsnog herregistreren wanneer je slaagt voor het landelijk examen BIG herregistratie Verpleegkundige.

Vanaf 1 januari 2021 wordt naast een kennisexamen ook een praktijkexamen en een examengesprek afgenomen. Meer informatie over de BIG herregistratie examens en het aanmelden voor examens is te vinden via www.herregistratiewetbig.nl

Zorgcollege heeft twee examentrainingen BIG herregistratie voor verpleegkundigen ontwikkeld. Hiermee kun je je optimaal voorbereiden op de examens.

De examentraining BIG herregistratie theorie bereid je voor op het kennisexamen. Dit kennisexamen bestaat uit 60 vragen en wordt digitaal afgenomen.

De examentraining BIG herregistratie praktijk bereid je voor op het examen praktijkvaardigheden en het examengesprek.

Startdatum Maandag 22 februari 2021
Locatie Zorgcollege Eindhoven
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag maandag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Dinsdag 02 maart 2021
Locatie Zorgcollege Amsterdam
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag dinsdag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Vrijdag 05 maart 2021
Locatie Zorgcollege Rotterdam
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag vrijdag
Vrijblijvend inschrijven

 

Startdatum Dinsdag 13 april 2021
Locatie Zorgcollege Rotterdam
Kaart Bekijk locatie op de kaart
Bijzonderheden lesdag dinsdag
Vrijblijvend inschrijven

 

Over de bijscholing BIG Herregistratie
De examentraining BIG herregistratie voor verpleegkundigen bereid je voor op het kennisexamen en het examen praktijkvaardigheden/examengesprek.
De training is verdeeld in 2 los van elkaar te volgen trainingen: 2 dagen voorbereiding op het kennisexamen en 2 dagen voorbereiding op het examenpraktijkvaardigheden/examengesprek.

De waarde van de bijscholing BIG Herregistratie
Deze bijscholingscursus bereidt je optimaal voor op het verplichte landelijk examen voor de periodieke registratie BIG. Met het Periodiek Registratie Certificaat kun je je aanvraag voor herregistratie in het BIG register indienen. De bijscholing BIG Herregistratie leidt tot aantoonbaar hogere slagingskans voor het examen periodieke registratie BIG.

Deze voorbereidende bijscholingscursus op het landelijk examen BIG Herregistratie Verpleegkundige bestaat uit 2 lesdagen van 7 uur.

In de lesdagen wordt uitwerking gegeven aan bovenstaande werkprocessen, waarbij de onderliggende onderwerpen en achtergrondinformatie met de deelnemers gedeeld en besproken wordt. Naast de lesdagen is ook een grote mate van zelfstudie vereist.

Binnenkort in het aanbod van Zorgcollege:

Naast de voorbereiding op het kennisexamen bieden wij binnenkort ook de voorbereiding op het praktijkexamen aan. Deze examentraining BIG herregistratie verpleegkundige vaardigheden en examengesprek over klinisch redeneren kost € 695,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal dat tijdens de cursus wordt uitgereikt. Indien ook de examentraining kennisexamen is gevolgd bij Zorgcollege dan krijg je 100 euro korting op de examentraining verpleegkundige vaardigheden/klinisch redeneren.

Wil je op de hoogte gehouden worden over de trainingen voor het praktijkexamen? Laat het ons alvast weten via info@zorgcollege.nl.

Toelating bijscholing BIG Herregistratie
Deze bijscholing staat open voor kandidaten die minimaal in het bezit zijn van het diploma Verpleegkunde op niveau 4 of 5 en geregistreerd zijn geweest in het BIG-register of de examens doen in het kader van diplomawaardering.

Examen BIG Herregistratie
De examentrainingen van Zorgcollege bereiden je voor op het landelijk BIG herregistratie examen.

Let op:
+ Meld je tijdig aan voor het landelijk Examen BIG Herregistratie Verpleegkundige.
+ Het examen praktijkvaardigheden en het examengesprek kan pas gedaan worden, nadat het kennisexamen met een voldoende is afgesproken.
+ De examentraining BIG herregistratie bereidt je voor op de landelijke herregistratie examens. Deze wordt niet door Zorgcollege afgenomen. De inschrijving en verwerking van de examens vindt plaats via www.herregistratiewetbig.nl

CREBO Erkende mbo-Opleidingen
De mbo-opleidingen van Sorgulyceum zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het diploma van Sorgulyceum is wettelijk beschermd. Net zoals bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), voldoet Sorgulyceum aan alle eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hieraan stelt. Het belangrijkste verschil is dat Zorgcollege praktijkopleidingen biedt, waarbij de student een werkend leertraject volgt. Je gaat één dag in de week naar school en je loopt twee of meer dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Zorgcollege werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten afkomstig uit de zorgpraktijk.

Sorgulyceum is lid van de Nederlandse Raad voor Trainigen en Opleidingen (NRTO). Onze opleidingen en bijscholingen voldoen aan de acht kwaliteitseisen van het NRTO-Keurmerk.

Sorgulyceum. Voor zorgprofessionals door zorgprofessionals.

Kosten cursus BIG Herregistratie

De examentraining BIG herregistratie kennisexamen kost € 595,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal dat tijdens de training wordt uitgereikt.

Let op: in dit bedrag zijn de kosten van het landelijk examen niet inbegrepen. Aanmelding en betaling voor de examens BIG herregistratie vindt plaats via www.herregistratiewetbig.nl

De belastingdienst vergoedt je studiekosten! 
Iedereen heeft recht op betaalbaar en gedegen beroepsonderwijs. Als je een opleiding of cursus voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.