‘Het grootste probleem is dat we niet weten waaróm we iets moeten doen,’ zegt een van de aanwezige zorgmedewerkers. ‘Je moet regels snappen.’ Uit de top 3-lijsten van te schrappen regels blijkt ook wel dat zorgverleners sommige regels totaal overbodig vinden. ‘Als iemand opgenomen wordt, moeten we heel veel verschillende formulieren invullen, waarom kan dat niet één formulier zijn?’ vraagt iemand zich af.

Stoppen met maandelijks wegen en schoonmaaklijsten

Wat kan er nog meer afgeschaft worden? Een zorgmedewerker noemt het maandelijks wegen van cliënten. ‘Als er geen aanleiding voor is, zouden we het ook niet hoeven doen.’ Volgens haar kunnen schoonmaaklijsten ook afgeschaft worden, er kijkt immers niemand op.

Administratieve rompslomp

Dat de administratieve rompslomp in de zorg groot is blijkt wel uit het voorbeeld dat in een tafelgesprek ter sprake komt. ‘Soms woont iemand al vijf jaar in het verpleeghuis, als die persoon overlijdt moeten we aan vorige huisartsen laten weten dat die persoon is overleden. Terwijl de huisarts allang geen zorg meer levert.’

Ergernis: vastleggen incidenten

Else Stapersma, adviseur bij Vilans, noemt de MIC-melding als veelgehoorde klacht van zorgverleners. In de praktijk moeten zorgmedewerkers een incident soms wel op vier verschillende manieren vastleggen: in het ECD, via een mailtje naar collega’s, door het in agenda’s te zetten én door het veiligheidsmeldingssysteem in te vullen.

Schrapsessies


In 2019 organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in kaart te brengen en terug te dringen. Tijdens deze sessies besteden we aandacht aan het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en werkprocessen. We kijken wáár regels vandaan komen, hoe je nieuwe (onnodige) regels voorkomt en hoe je processen kunt verbeteren.

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrapsessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.