De zorg voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers is anders dan die voor ouderen met dementie. Bij jonge mensen met dementie krijgen casemanagers dementie te maken met complexe vragen binnen het leefdomein. Voor deze jonge mensen voldoen de op ouderen gerichte dag- en verblijfsvoorzieningen niet. Zij zoeken andere oplossingen. Het liefst blijven zij van betekenis voor de samenleving, zolang dat kan. De vragen en behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten liggen vooral op het leefdomein, met vragen op het gebied van werk, inkomen, opvoeding en levenstestament.

Aanbevelingen voor goede zorg

Het zorgtraject beschrijft een minimum eisenset voor goede zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Aanbevelingen voor goede zorg, vanuit het uitgangspunt dat de zorg maximaal aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt en zijn omgeving. De aanbevelingen zijn kort beschreven en richten zich op zaken als de informatievoorziening, diagnose, casemanagement, behandelteam en ondersteuning van gezinsleden. 

Download het Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd (pdf)

Richtlijn voor zorgaanbieders en ketens 

Het zorgtraject is opgesteld door in dementie op jonge leeftijd gespecialiseerde organisaties in samenwerking met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Dementiezorg voor Elkaar. Zij hebben hun werkwijze met elkaar gedeeld en gezocht naar de grootste gemene deler – en een stip op de horizon – van goede zorg. Het resultaat is een praktische en haalbare beschrijving van het wenselijke zorgtraject. Zorgaanbieders en ketens en netwerken dementie hebben een hiermee een overzichtelijke richtlijn in handen. Zij kunnen voor zichzelf in kaart brengen waar zij staan, wat zij al kunnen en wat nog niet en welke samenwerkingspartners goed zouden zijn. Het zorgtraject is aanvullend op de Zorgstandaard Jonge mensen met Dementie (pdf). 

Lees meer over het Zorgtraject dementie op jonge leeftijd op Dementiezorg voor Elkaar

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Het landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd verenigt zorgorganisaties die zorg bieden aan deze doelgroep. Gezamenlijk delen zij kennis en ontwikkelen zij nieuwe richtingen in de zorg die tegemoet komen aan de behoeften van deze jonge mensen en hun families. 

Naar de website van Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd