Zorginstelling Vecht en IJssel en ZorgSpectrum hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld voor het realiseren van toekomstbestendige zorg voor ouderen en kwetsbaren. Binnen het ‘Verpleeghuis van de Toekomst’ wordt onder andere gewerkt aan een vorm van verpleeghuiszorg waarin zorgtechnologie maximale ondersteuning biedt aan zowel cliënten als zorgprofessionals.

Zorgtechnologie testen

Beide zorgorganisaties gaan tijdens de samenwerking een van hun locaties inrichten met zoveel mogelijk zorgtechnologie en een ontwerpstudio. Daar worden de verschillende technologische oplossingen getest en geëvalueerd. Daarnaast wordt hier ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen.

Beide organisaties werken hiervoor met innovaties die zich richten op licht, geluid en visus voor het bevorderen van sfeer, beleving en beweging bij bewoners. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van slimme sensoren.

Technologische oplossingen en innovatie zijn van groot belang om de (ouderen)zorg in de toekomst ook voor iedereen die het nodig heeft bereikbaar én betaalbaar te houden. Tot die conclusie komen steeds meer zorginstellingen. “Door de juiste mix van technologische en sociale innovatie kunnen we de demografische uitdaging aan”, aldus Tim van de Geijn, programmamanager Innovatie bij Sevagram in de lente-editie van ICT&health.

Kennis en ervaringen delen

Met de kennis en ervaring die tijdens de samenwerking tussen IJssel en Vecht en ZorgSpectrum op beide locaties opgedaan wordt, willen beide zorginstellingen sneller en meer kennis vergaren over welke (technologische) oplossingen in de praktijk wel en welke niet werken.

Zorgprofessionals krijgen dankzij de ondersteuning die de inzet van zorgtechnologie met zich meebrengt meer ruimte voor persoonsgerichte zorg. Het écht leren kennen van de bewoner en zorg bieden die afgestemd is op persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Voor cliënten en bewoners van een zorginstelling betekent persoonsgerichte zorg dat ze meer eigen regie en vrijheid krijgen en dat er dus meer aandacht is voor hun persoonlijke behoeften en wensen.