Voor gemeenten is de groeiende behoefte aan toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg een steeds groter wordende uitdaging. Deels door het groeiende aantal oudere inwoners, en deels door de almaar stijgende zorgkosten. Gemeenten hebben een rol in de inkoop en toeleiding van bijvoorbeeld ondersteuning voor mantelzorg, zorg voor jeugd en gezin en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze zijn taken die onder het zogenaamde sociaal domein vallen. Zorginnovaties en gerelateerde technologische oplossingen worden daarom steeds belangrijker.

Technologie en zorginnovaties

De inzet van technologische oplossingen, denk aan e-health en zorg-op-afstand, kan ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en zorg voorkomen wordt. Voor gemeenten is het vinden van de juiste boom in het bos met alle verschillende technologische innovaties een hele uitdaging. Dat is waar de subsidie en ondersteuning van ZorgTech een rol in kunnen spelen.

Door de toepassing van nieuwe technologie te stimuleren, wil ZorgTech gemeenten ondersteunen in hun taak om zorg bereikbaar te houden voor elke burger. “We geloven als gemeente in de grote veranderkracht die ondernemers, investeerders en kennisinstellingen met zich meebrengen”, vertelt Damiët Groen, Opgavemanager Zorg & Tech Innovatie gemeente Den Haag.

“Door die werelden te koppelen aan die van het sociale domein verwachten we zorg en ondersteuning slimmer en betaalbaarder te kunnen organiseren en mensen te helpen langer en aangenamer zelfstandig te blijven. Daarmee versterken we ook de regionale economie en werkgelegenheid, zodat het mes aan meerdere kanten snijdt”, vervolgt Groen.

Vouchers aanvragen

Technologiebedrijven, zorgorganisaties en gemeenten die interesse hebben in het ZorgTech voucherprogramma, maar nog geen compleet consortium hebben, kunnen zich voor indiening bij het programma melden. Met het netwerk van de programmapartners probeert ZorgTech dan diverse partijen uit de regio met elkaar te verbinden.

Projectconsortia hebben tot 30 juni de tijd om een voucher aan te vragen. Er is € 250.000,- beschikbaar voor vijf innovatieprojecten. Van 25 tot 28 mei staan er spreekuren gepland om voor indiening ideeën te toetsen of hulpvragen kenbaar te maken. Hier staat alle informatie over de voorwaarden, beoordelingscriteria en het proces van indiening.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.