85 medewerkers van 71 verschillende zorgorganisaties in de gehandicapten- en ouderenzorg vulden de vragenlijst in. Uit de uitkomsten blijkt dat zorgprofessionals tegenwoordig veel meer informatie zoeken via Google en intranet. 10 jaar geleden zochten zij nog veel meer kennis via vakbladen en het onderwijs. Op nummer één staat echter nog steeds het raadplegen van een deskundige collega, net als tien jaar geleden. Social media worden relatief minder vaak geraadpleegd om kennis op te halen.

Trots op samenwerking

In de enquête werd ook gevraagd hoe kennis wordt gedeeld. Uit de uitkomsten blijkt dat medewerkers trots zijn op de al bestaande samenwerkingen met andere organisaties en het onderwijs en dat ze kennismanagement steeds meer zien als onderdeel van het dagelijks werk.

Kennismanagement wordt ook belemmerd, onder meer omdat zorgorganisaties niet toekomen aan samenwerkingsverbanden. Zelfsturing vraagt veel tijd en aandacht van medewerkers en wordt door een derde van de ondervraagden als een sta-in-de-weg gezien om meer te doen aan het effectiever oppakken van kennis. Zelfsturing wordt ook gezien als een káns voor kennisdeling: niet afwachten totdat een training georganiseerd wordt, maar zelf bepalen wanneer en welke kennis opgehaald wordt.

Steeds meer kennisdeling via technologie

Ook blijkt dat er steeds meer kennis wordt gedeeld via moderne technologie. Het huidige kennis zoeken en kennis delen vindt steeds meer op de werkplek plaats waarbij de focus ligt op het niet georganiseerd leren, op basis van ervaring in de praktijk. Daarbij wordt vooral impliciete kennis gedeeld: kennis die niet is vastgelegd en aan persoonlijke ervaringen en vaardigheden is verbonden. Expliciete kennis, kennis die wél is vastgelegd, wordt vooral gezocht en gedeeld via cursussen, e-learning en inter- en intranet.