Om de inzet van zorgpersoneel te ondersteunen en de zorgvraag te verminderen, is het volgens ZonMW belangrijk om (nieuwe) medische technologie te ontwikkelen en resultaten uit eerdere onderzoeken zo snel mogelijk toe te passen. Om dit te realiseren zijn in 2020 vanuit het IMDI-programma twee subsidieprogramma’s opengesteld. Een ervan is de Demonstratieronde. De andere oproep over de Doorbraakprojecten ontving al eerder honoreringen.

Toepassing technologie in praktijk

Vanuit de Demonstratieronde krijgt kansrijk en veelbelovend onderzoek de kans om vanuit het onderzoek de stap naar toepassing in praktijk te zetten. Zo moet worden voorkomen dat onderzoeksresultaten uit goed gedegen onderzoek op de plank blijven liggen. De projecten ontvangen financiering om technologische innovaties die reeds gevalideerd zijn in het lab verder te ontwikkelen tot een Minimal Viable Product (MVP). De innovaties worden dan tot zo’n niveau ontwikkeld, dat het product verder getest kan worden in de klinische praktijk.

Uit alle aanvragen in deze ronde zijn negen projecten door een onafhankelijke commissie beoordeeld als beste, en zij ontvangen honorering. In totaal was er voor deze ronde een budget van 2.488.302 euro beschikbaar.

Aanpakken tekort personeel

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) is een strategisch Publiek-Privaat Partnerschap (PPP) en bestaat sinds 2010. Het richt zich specifiek op de ontwikkeling en toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van de zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

IMDI is een samenwerking tussen ZonMw en NWO domeinen TTW en MVI, en werkt daarnaast geregeld samen met andere partijen. Zo ook deze IMDI Demonstratieronde, welke is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Lijst projecten Demonstratieronde

Hieronder staat een lijst van de projecten en de betrokken projectleider:

A garment integrated artificial intelligence-based sensor system for early detection of stress in people with impaired cognition: Dr. H.J.A. Smalling.

CTK toolkit: Prof. dr. H. van Goor.

WavyTunes: Reduction of the demand of care for (female) patients with ischemia with non-obstructive coronary arteries (INOCA) by introducing a stress-reducing program. Prof. dr. A.H.E.M. Maas.

MOVITA: Wearable technology to optimize prognostic evaluation and rehabilitation of gait behaviour in orthopaedic patients. Dr. M. Pijnappels.

Precision Orthotics in Stroke, MS and CP. Dr. ir. W. Mugge.

Balance Your Energy (BYE) Fat. Dr. F.G.J. Oosterveld.

ADJUST: A stiffness adjustable ankle-foot-orthosis for efficient human-in-the-loop orthosis selection.
Dr. M.A. Brehm.

Decreased deployment of medical resources by applying the one-stop breath analyser in vulnerable patients with chronic diseases. Prof. dr. E. Dompeling.

A Novel Mobile Health Technology Ecosystem for the Treatment and Prevention of Cardiovascular Disease: The [email protected] Project. Prof. dr. D.E. Atsma.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.