Door de principes van samen beslissen toe te passen, kun je de zorg toch zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van ouderen zelf. Ook binnen de beperktere mogelijkheden, in tijden van corona. Vilans ontwikkelde eerder een 6-stappenmodel met informatie over het proces van samen beslissen bij kwetsbare ouderen. Dat model is nu uitgewerkt voor de coronacrisis.

Direct naar Samen beslissen in tijden van corona (pdf)

6 stappen met voorbeeldzinnen

De 6 stappen van het gespreksmodel beschrijven waar je aandacht aan kunt besteden tijdens het gesprek. De handige hulpzinnen bij iedere stap geven aan hoe je dat concreet maakt. Het stappenmodel is ontwikkeld voor zorgverleners in de eerstelijn en de thuiszorg die werken met thuiswonende ouderen met en zonder multimorbiditeit. 

Keuzehulp bij corona

Het model geeft verder een overzicht van keuzemogelijkheden die ouderen hebben, zoals thuis behandeld worden, in een verpleeghuis of in een ziekenhuis. Zo kunnen ouderen een bewuste keuze maken. 

Vragen voor acute situaties

Ook vind je in de publicatie voorbeeldvragen die je in acute situaties kunt stellen, bijvoorbeeld als de toestand van een cliënt snel verslechtert en er geen gelegenheid is het hele model te doorlopen.

Download Samen beslissen in tijden van corona (pdf)