Zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat het aantal aanbieders in de wijkverpleging per regio flink terugdringen. Per 2022 mag maximaal 33 procent van de zorg worden uitbesteed aan onderaannemers – nu is dat de helft. ‘We willen dat onze klanten één herkenbaar en aanspreekbaar team ervaren, dat elkaar kent en met elkaar samenwerkt’, schrijft Zilveren Kruis in het document Zorginkoop voor 2022.

Foto: AdobeStock

De maatregel van Zilveren Kruis past binnen de regels van het beleid langdurige zorg van het zorgkantoor. Dit is een onderdeel van het landelijke Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022. ‘Zo gaan we de versnippering in de wijkverpleging tegen en ontstaat een herkenbaar team voor onze verzekerden’, stelt Zilveren Kruis. ‘We zien binding met de wijk door zorgaanbieders wijkverpleging als essentiële randvoorwaarde.’

Zilveren Kruis wil de klanttevredenheid en kwaliteit van de wijkverpleging vanaf volgend jaar ook verbeteren door de zogeheten PREM-meting op te nemen in het tariefaanbod. PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een vragenlijst voor cliënten.

Digitalisering

Samenwerking en digitalisering zijn voor Zilveren Kruis de kernwoorden voor de zorginkoop 2022. ‘Van crisis naar kans’, vindt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘In de pandemie hebben we gezien dat samenwerking tussen zorgaanbieders heeft bijgedragen aan snel oplossingen creëren. Ook hebben we met de versnelde invoering van digitale zorg een impuls gegeven aan de transformatie van de gezondheidszorg.’

Gerrits noemt als voorbeeld de samenwerking tussen huisartsen en thuiszorgorganisaties in Amsterdam bij de opvang van coronapatiënten uit ziekenhuizen. Die kunnen daardoor sneller naar huis. Thuis kunnen ze hun zuurstofgehalte meten en elke dag digitaal doorgeven aan hun huisarts. Die kan snel en accuraat advies geven over toediening en afbouw van zuurstof en medicatie: ‘Dit soort samenwerking willen we in 2022 versnellen door ons inkoopbeleid.’

Zorg op afstand

Zilveren Kruis schrijft dat de zorg op afstand een vlucht heeft genomen in de coronacrisis. Vooral digitale gegevensuitwisseling en consulten namen toe: ‘Het merendeel van de patiënten vond online therapie prettig en wil ook na de pandemie online zorg krijgen. Ze krijgen er meer vrijheid door. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld na een behandeling voor een psychotrauma zo moe, dat ze blij zijn dat ze niet hoeven te reizen. Ook professionals waarderen deze manier van werken. We willen dit soort projecten in 2022 uitbouwen.’

Zilveren Kruis heeft focus aangebracht op de visie ‘Gezondheid dichterbij voor iedereen’. De verzekeraar wil zorg zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de verzekerden brengen: ‘Hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar.’ Klanten moeten worden geholpen om gezonder te leven en te werken: ‘Als marktleider voelen we ons verantwoordelijk in onze kernregio’s om die transformatie te realiseren.’

Vijf maatregelen voor JZOJP

De zorgverzekeraar neemt vijf maatregelen om de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) dichterbij te brengen. Ze versterkt de samenhang tussen zorg en welzijn en verbetert de aandacht voor leefstijl door inzet van het aanbod uit het best passende domein. Daardoor worden achterliggende problemen (zoals eenzaamheid en schulden) aangepakt. Ook wordt samen met Syntrus Achmea gekeken naar een manier om met woonvormen langer zelfstandig thuiswonen mogelijk te maken.

Bovendien moet vroegtijdige signalering van problemen de zorgvraag verminderen, onder meer met tijdelijke opnamemogelijkheden dicht bij huis. Digitalisering gaat de zorg thuis vergroten: door digitale diagnostisering, behandeling en monitoring. Tot slot wil Zilveren Kruis mensen stimuleren om de regie te nemen: ‘Door in netwerken afspraken te maken over het regionale en landelijke aanbod van chronische en electieve zorg.” De verzekeraar maakt afspraken over concentratie, specialisatie en samenwerking tussen de aanbieders om de mensen te verwijzen naar de juiste plek voor een behandeling.

Poliklinieken

Ook poliklinieken moeten een stap zetten in de digitalisering. Zilveren Kruis sluit zich aan bij het doel van de NVZ om eind volgend jaar een kwart van de poliklinische zorg digitaal te doen. De verzekeraar doet er nog een schepje bovenop: het bedrijf wil dat zorgaanbieders minimaal 10 procent van de patiënten die in aanmerking komen voor telebegeleiding overzetten op deze hybride zorg.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Wat betreft GLI schrijft Zilveren Kruis dat het bij de zorginkoop voor 2022 inzet op overeenkomsten met regio-organisaties. Doel is tweejarige contracten, nu is dat voor GLI één jaar. Vanaf 2022 koopt Zilveren Kruis GLI ook in in de provincie Friesland.

Ggz-aanbieders

Van ggz-aanbieders verwacht Zilveren Kruis dat ze meewerken om de wachttijden te verkorten. Ze moeten meedoen aan de transfertafels of het systeem in de regio. Ook dienen ze beter samen te werken met andere aanbieders in de regio om de wachttijden binnen de Treeknormen te krijgen.

Daarnaast vindt Zilveren Kruis dat ggz-aanbieders verwijzers moeten ondersteunen in de triage. Doel is patiënten sneller bij de juiste behandelaar krijgen. Tegelijkertijd stimuleert de verzekeraar huisartsen om gebruik te maken van (online) triage tools om de verwijzingen naar de ggz te verbeteren.