Wijkverpleegkundige Michelle Meertens met de Florence Nightingale-lamp die ze gewonnen heeft. Foto: Envida.

Een beleidsmedewerker van zorgorganisatie Envida, waar Meertens werkt, besloot deze wijkverpleegkundige als zorgheld te nomineren voor een FN-lamp. ‘Een hele eer, en ontzettend leuk dat ik nu een van de lampen in mijn bezit heb’, zegt de wijkverpleegkundige. ‘En dat terwijl ik alleen maar met passie bezig ben om mbo-verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden in de wijk te geven; iets dat voor mij als ambassadeur heel natuurlijk voelt om te doen.’

Uitdaging

Binnen Envida zette Meertens samen met enkele collega’s een pilot op poten, die intussen een vaste werkwijze is geworden. ‘Niveau 4-verpleegkundigen misten uitdaging in hun werk, en wijkverpleegkundigen hadden juist last van de werkdruk. We hebben dus gekeken hoe mbo-verpleegkundigen meer eigenaarschap kunnen nemen in het verpleegkundig proces. Zo komen bijvoorbeeld het monitoren en evalueren van zorg voortaan voor hun rekening. De wijkverpleegkundige blijft verantwoordelijk voor de intake en anamnese.’

Visie op wijkverpleging

Verpleegkundigen van niveau 4 krijgen in het project van Meertens nu allemaal twee e-learnings aangeboden, om thuis te raken in elektronisch cliëntendossier ONS en om ingewerkt te raken in het OMAHA-systeem. ‘Daarna krijgen ze, gekoppeld aan een wijkverpleegkundige, twee webinars voorgeschoteld. We gaan in op de visie op wijkverpleging binnen Envida: van zorgen voor naar zorgen dat. We belichten positieve gezondheid, het cyclisch verpleegkundig proces, gaan in op indiceren en organiseren van zorg en op samenwerken met de cliënt. Ook besteden we aandacht aan het normenkader en het begrippenkader. Dat was voor veel mbo-v’ers onbekend terrein’, licht Meertens toe.

Meer regie

In het tweede webinar staat een opfriscursus SMART-formuleren van doelen op het programma, maar ook meetinstrumenten en het evalueren van zorg komen aan bod. ‘Na deze theorie gaan de verpleegkundigen in de praktijk aan de slag. De wijkverpleegkundige houdt de regie: zij stelt de indicatie en maakt het zorgplan, maar de verpleegkundigen kunnen na de training zelfstandig informatie toevoegen of verwijderen in de anamnese en het zorgplan’, vertelt Meertens. ‘Ze hoeven dus niet meer alleen maar interventies uit te voeren of informatie door te geven aan de wijkverpleegkundige: ze houden zelf het zorgplan bij. Ze dragen meer verantwoordelijkheid.’

Kennis delen

Naast de monitorende en evaluerende taak, onderhouden de mbo-verpleegkundigen bij Envida nu ook vaker contact met naasten en mantelzorgers. ‘Ook daarmee ontlasten ze wijkverpleegkundigen en krijgen ze zelf uitdagender werk. Er zijn nu zo’n 82 verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen samen op deze manier aan de gang in de praktijk, en ze zijn allemaal enthousiast’, vertelt Meertens. ‘De wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen die samenwerken komen uit verschillende teams, waardoor iedereen van elkaar leert en we kennis breder binnen de organisatie kunnen uitwisselen. Dat is mooi meegenomen.’