Zorgverleners in de wijkverpleging vinden de zorg en ondersteuning van cliënten in een vervuild huishouden ingewikkeld. Dat blijkt uit een knelpuntenanalyse van het NIVEL, in opdracht van V&VN.
Het werk van de wijkverpleging is niet goed uitvoerbaar bij cliënten in een huis waar veel stof, vuil en/of ongedierte aanwezig is. Bron: Fotolia

Zo blijkt onder meer dat het de wijkverpleging ontbreekt aan kennis over de mogelijke achterliggende problematiek van cliënten met een vervuild huishouden. Dit heeft te maken met de veelal complexe, meervoudige problematiek, die soms al jaren speelt en zijn oorsprong heeft in de jeugd van cliënten. Het kan bijvoorbeeld gaan om psychiatrische problematiek, maar ook om verslaving, rouw, schulden of combinaties van verschillende problemen. Ook roept een vervuild huishouden vaak veel emoties op bij de wijkverpleging, zoals ‘angst’ en ‘jezelf vies voelen’.

Niet hygiënisch

Verder blijkt dat het werk van de wijkverpleging niet goed uitvoerbaar is bij deze cliënten thuis. Dit hangt enerzijds samen met het niet veilig en hygiënisch voldoende zorg kunnen verlenen, zoals het verlenen van wondzorg in een huis waar veel stof, vuil en/of ongedierte aanwezig is. Of iemand helpen douchen, als de douche niet of nauwelijks bereikbaar is, deze heel vies is en er geen schone handdoeken zijn.

Extra tijd

Ook is vaak extra tijd nodig bij mensen met een vervuild huishouden. Een enkelvoudige indicatie, voor bijvoorbeeld medicatietoediening, is niet voldoende. Het kost meer tijd om de zorg te verlenen, omdat eerst het vertrouwen van de cliënt gewonnen moet worden. Daarnaast is het nodig om achter de achtergrond van de vervuilingsproblematiek te komen, zodat daar actie op ondernomen kan worden. Hier dient dan wel extra tijd voor geïndiceerd te zijn, wat niet altijd het geval is.

Machteloos

Ook kijkt de wijkverpleging vaak naar wat ze niet kunnen doen in een vervuilde woning, in plaats van naar hoe dingen wel kunnen. Ook spelen er gevoelens van machteloosheid: verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging maken zich zorgen over de cliënt en zijn of haar situatie, maar weten niet wat ze eraan kunnen doen.

Bekijk de volledige knelpuntenanalyse op de website van V&VN.